Дополнителна сесија – ССС – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

1ва година

Предмет ДатаРезултат
Орална биохемија и физиологија24.9.2021
Медицинска етика и психологија27.9.2021
Анатомија со дентална морфологија28.9.2021
Орална микробиологија29.9.2021
Орална хигиена30.9.2021
Орална хистологија и ембриологија28.9.2021

2- ра година

ПредметДатаРезултат
Кл.орална хигиена24.9.2021
Стом.фарамакологија27.9.2021
Превентивна стоматологија28.9.2021
Орална патологија и медицина29.9.2021
Пародонтологија30.9.2021

3- та година

ПредметДатаРезултат
Детска стоматологија24.9.2021
Стоматолошка протетика27.9.2021
Ортодонција28.9.2021
Дентална патологија29.9.2021
Орална хирургија30.9.2021
Максилофацијална хирургија29.9.2021