Дополнителна сесија – СЗТ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

1- ва година

ПредметДатаРезултат
Анатомија и физиолог. на џвакален систем24.9.2021
Технологија на фиксни протези (коронки)27.9.2021
Морфологија на заби 128.9.2021преземи
Заботехнички апарати и инструменти29.9.2021
Морфологија на заби 230.9.2021
Технологија на заботехнички материјали 128.9.2021преземи

2- ра година

ПредметДатаРезултат
Ортодонција 124.9.2021
Технологија на фиксни протези (мостови)27.9.2021
Биомеханика на џвакален систем28.9.2021
Технологија на мобилни протези (ПП)29.9.2021
Ортодонција 230.9.2021
Технологија на заботехнички материјали 224.9.2021

3-та година

ПредметДатаРезултат
Скелетирана парцијална протеза24.9.2021
Технологија на мобилни протези (ТП)27.9.2021преземи
Стоматолошка керамика28.9.2021