Дополнителна сесија доктор по дентална медиција – 5 годишни – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

4- та година

Предмет ДатаРезултат
Преткл.орална хирургија  (К) 9-10 (СП)27.9.2021
ОМП 1 (СП)30.9.2021
Ортодонција 1 (СП)24.9.2021преземи
Клиничка моб. протетика ТП28.9.2021преземи
Клиничка моб. протетика ПП28.9.2021преземи
Преткл.пародонт29.9.2021
Орална хирургија 129.9.2021
ОМП 230.9.2021преземи

5- та година

ПредметДатаРезултат
Кл.пародонт.124.9.2021
Кл.ендод. 127.9.2021
Орална хирур.228.9.2021
Кл.фиксна29.9.2021
Детска стом.230.9.2021
Ортодонција 224.9.2021преземи
Максило 124.9.2021
Кл.пародонт. 227.9.2021
Детска стом.128.9.2021преземи
Максило 2 30.9.2021