Дополнителен термин за полагање на усниот дел од испитот Претклиничка ендодонција – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Студентите на кои претклиничка ендодонција им е услов за полагање на други предмети, по положениот колоквиум, усниот дел од испитот може да го полагаат на 16. 06. 2021 год со почеток од 9 часот во вежбалната за претклиничка ендодонција.  По завршување на колоквиумот ќе следат дополнителни информации за полагањето на усниот дел.

Одговорен наставник

Проф Василка Ренџова