Докторски дисертации на разгледување – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
КандидатТема на докторски труд
Д-р Дарко ВелјановскиВертикалната дебелина на гингивата како фактор за пери – имплантна коскена загуба
Д-р Славица Ѓоргиевска ЈовановскаВлијанието на тамоксифенот врз пародонталното здравје и оралната кандидијаза кај пациенти со канцер на дојка
Д-р Урим ТефикуЗастапеност и улога на bacteroides и fusobacterium кај пациенти од македонска и албанска припадност со пародонтопатија