Докторски дисертации на разгледување – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
КандидатТема на докторски труд
д-р Миранда Сејдиу-АбазиПРИМЕНА НА ПАЛАТОСКОПИЈА, ХЕИЛОСКОПИЈА И ОДОНТОМЕТРИЈА ВО СТОМАТОЛОГИЈАТА