Доктори по дентална медицина 5 годишни – Известување – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Доктори по дентална медицина (5-годишни)

Распоред за практична настава

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТОТ ПО МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА 2 (СТАРА ПРОГРАМА)

РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ОРАЛНА МЕДИЦИНА И ПАТОЛОГИЈА НА 05.07. 2021