ДДМ- Известувања – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Доктори по дентална медицина (6-годишни)
Распоред за теоретска настава
1-ва-година-предавања
2-ра-година-предавања
3-та-година-предавања
ИЗМЕНИ ВО РАСПОРЕДОТ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА ДДМ
4-та-година-предавања
5-та-година-предавања

ПРОМЕНИ ВО ТЕРМИНИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ВО ВТОРАТА КОЛОКВИУМСКА И ЛЕТНИОТ ИСПИТЕН РОК – 4-ТА ГОДИНА
ПРОМЕНИ ВО ТЕРМИНИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ВО ВТОРАТА КОЛОКВИУМСКА И ЛЕТНИОТ ИСПИТЕН РОК – 5-ТА ГОДИНА

Распоред за практична настава
• 1-ва-година-вежби
• 2-ра-година-вежби

Известување за практична настава по предметот Епидемиологија
• 3-та-година-вежби
• 4-та година-вежби
• 5-та година-вежби