Гостување на деканот на Стоматолошкиот факултет во Утринска на Телма – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Гостување на деканот на Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, проф. д-р Ќиро Ивановски, во Утринска на Телма, по повод активностите на Факултетот во унапредувањето на оралното здравје на населението.