Бесплатни вебинари од областа на оралното здравје кај постарата популација – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Согласно склучениот меморандум за соработка на Стоматолошкиот факултет во Скопје при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје и компанијата ИНТЕРДЕНТАЛ ДООЕЛ, овозможено е учество на студентите во трите бесплатни вебинари на тема: оралното здравје кај постарата популација.

Вебинарите ќе се одржат од 6 до 9 октомври 2020 година.

Повеќе за вебинарите и начинот на регистрација: https://www.curadencampus.com/webinar/?format=live