I колоквиумска недела – летен семестар 2020/21 (СЗТ) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

2. семестар

ПредметДата на полагањеРезултати
Технологија на забо-техн. материјали02.04.2021 превземи
Технологија на фиксни протези (коронки)06.04.2021 
Ергономија07.04.2021превземи 
Превентива на орални заболувања09.04.2021 

4. семестар

ПредметДата на полагањеРезултати
Технологија на мобилни протези (парц.протеза)02.04.2021 
Биомеханика на џвакален систем06.04.2021превземи
Ортодонција 207.04.2021превземи