Конкурс ERASMUS+

КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР  за летниот семестар во академската 2018/2019 година (превземи)

КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР  за летниот семестар во академската 2017/2018 година (превземи)

Сите документи за аплицирање се достапни на интернет-страната на Универзитетот на следниот линк:

www.ukim.edu.mk/меѓународна соработка/ЕРАЗМУС+