No Image Available
Проценка на влијанието на матрик металопротеиназите врз деструктивните процеси на ткивата во тек на парадонталната болест
Автор: Ристоска Стевица Категорија: Докторска дисертација Издавач: Дата: 20 Feb, 2011 ISBN: Бр. на страни: Преземи