No Image Available
Морфолошка диспозиција на периапикалните варијации на каналниот систем кај хуманите максиларни премолари ендодонтско-оралнохируршки тераписки проблем
Автор: Кацарска Марина Категорија: Mагистерски труд Издавач: Дата: 20 Feb, 2003 ISBN: Бр. на страни: Преземи