No Image Available
Евалуација на кариеспротективниот ефект на полиолите изразен преку дејството на ксилитолот
Автор: Саракинова Оливера Категорија: Докторска дисертација Издавач: Дата: 20 Feb, 2003 ISBN: Бр. на страни: Преземи