No Image Available
ДИЈАГНОСТИЧКО-ПРОГНОСТИЧКИ МОЖНОСТИ НА ОРТОПАНТОМОГРАМОТ ВО ДЕТЕРМИНИРАЊЕ НА ПОЛОЖБАТА НА ИМПАКТИРАНИТЕ МАКСИЛАРНИ КАНИНИ
Автор: Јасна Петровска Категорија: Докторска дисертација Издавач: Дата: ISBN: Бр. на страни: Преземи