No Image Available
АКТИВНОСТ НА БИОМАРКЕРИТЕ ( АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА, АСПАРТАТ АМИНОТРАНСФЕРАЗА И ЛАКТАТ ДЕХИДРОГЕНАЗА) ВО ГИНГИВАЛНИОТ ФЛУИД ПРИ ОРТОДОНТСКО ПРИДВИЖУВАЊЕ НА ЗАБИТЕ
Автор: Ангела Тасевска Категорија: Mагистерски труд Издавач: Дата: 12 Mar, 2019 ISBN: Бр. на страни: Преземи