ССС – Извстувања – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Стручни стоматолошки сестри – орални хигиенолози
• 1-ва година
 2-ра година
• 3-та година