Известување за предметот Претклиничка мобилна протетика

Студентите од II година кои го положиле предметот Претклиничка мобилна протетика ( положиле тотална протеза и парцијална протеза) да донесат пријава и индекс за да им се напише оцената која ја добиле. Истите не треба да го пријавуваат предметот повторно во августовска испитна сесија. Оние студенти кои положиле само тотална протеза или само парцијална протеза во августовска сесија ќе може да го полагаат оној дел од предметот Претклиничка мобилна протетика кој не им е положен. Додека студентите кои не положиле ниту тотална протеза ниту парцијална протеза ке го полагаат целиот предмет кај еден професор.

 

проф. д-р Весна Коруноска-Стевковска