Дома

Стоматолошки факултет – Скопје

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Новости

Новости
Stomatoloski Fakultet

Mеморандум за соработка со градоначалникот на Општина Центар г-дин Саша Богдановиќ

Деканот на Стоматолошкиот Факултет -Скопје проф. д-р Ќиро Ивановски потпиша меморандум за соработка со градоначалникот на Општина Центар, г-дин Саша Богдановиќ.Со меморандумот се предвидени реализирање

Повеќе »
Новости
Stomatoloski Fakultet

Министерката за образование и наука, Мила Царовска, денес го посети Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на УКиМ

Само континуитет на инвестиции во образованието може да донесе квалитетно образование. Ова е посебно значајно во високото образование, каде што од една страна студентите имаат

Повеќе »

Актуелности

ИЗВЕСТУВАЊЕ

И З В Е С Т У В А Њ Е Врз основа на заклучокот на Деканатската управа на Стоматолошкиот факултет, заради продолжување на практичната

Повеќе »