Дома

Стоматолошки факултет – Скопје

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Новости

Врз основа на член 149 став 5 од Законот за здравствена заштита (Службен весник на Р.М. бр. 43/2012, 145/2012, 65/2013, 87/2013, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14,

Повеќе »
Новости
stomfak

Учество на Факултетот на првата студентска конференција за нутриција

На 24 октомври 2020 год се одржа првата студентска конференција за нутриција. Конференцијата беше организирана од факултетските студентски собранија на Медицинскиот факултет, Фармацевтскиот факултет, Стоматолошкиот

Повеќе »

Актуелности

Актуелности
Stomatoloski Fakultet

Покана за учество на симпозиумот ,,Инфективни заболувања во стоматологијата – орална манифестација и заштита’’

Почитувани колеги, Со задоволство Ве покануваме да ни се придружите на on-line симпозиумот со меѓународно учество со наслов ,,Инфективни заболувања во стоматологијата – орална манифестација

Повеќе »

Прелиминарна листа на примени кандидати по конкурсот за 2020/2021 година на трет циклус – докторски студии

ДЕНТАЛНА ПАТОЛОГИЈА р.бр. кандидат ментор I циклус/додиплом. II циклус/постдипло. документ за познавање светски јазик ностри. на документите за завршено претходно високо образование забелешка email 1

Повеќе »