Соопштение

Се информираат студентите по студиската програма за Доктори по дентална медицина за испитот закажан по предметот Инфектологија за 17.01.2018 година со почеток од 12:00 часот во амфитеатарот на Стоматолошки факултет – Скопје задолително да се носи пријава и индекс.

 

СООПШТЕНИЕ ЗА С.З.Т.

 

Распоред за полагање на испитот по предметот Орална биохемија

 

Резултати по предметот Биомеханика на џвакалниот систем

 

Се информираат студентите, доктори по Дентална медицина дека испитот  – колоквиумот по предметот Медицинска хемија  наместо на 12.01.2018 година ќе се полага на 17.01.2018 година со почеток од 08:00 часот во амфитеатарот на максилофацијална хирургија.

Испитот по предметот Медицинска биохемија наместо на 17.01.2018 ќе се полага на 26.01.2018 со почеток од 08:00 часот .

 

Се информираат студентите по сите студиски програми: Доктори по дентлана медицина , Стручни забни техничари и Стручни стоматолошки сестри полагањето во зимската испитна сесија во учебната 2017/2018 година да го потврдат со  пријавување , односно запишување на список на катедрата  или одговорниот наставник по предметот.

 

Се информираат студентите, Стручни забни техничари  дека испитот – колоквиумот  по предметот Скелетирана парцијална  1 наместо на 11.01.2018 ќе се полага на 18.01.2018 година од 12:00 часот во сала максило.

 

Се информираат студентите запишани на Стоматолошкиот факултет – Скопје  по сите студиски програми: Доктори по дентална медицина, Стручни забни техничари и Стручни стоматолошки сестри  доколку не успеат електронски да ги пријават  испитите во iknow-системот  во оваа испитна сесија, на полагање да пристапат со индекс, со пополнета пријава и 50 денари таксена марка.

 

Распоред на полагање на испити за предмети кои се слушале во летниот семестар во учебната 2016-2017 година ДМ

 

Теоретска настава и колоквиумски недели за I семестар ДМ

Теоретска настава и колоквиумски недели за III семестар ДМ

Теоретска настава  и колуквиумски недели за V семестар ДМ

Теоретска настава и колоквиумски недели за VII семестар ДМ

Теоретска настава и колоквиумски недели за IX семестар ДМ

 

 

Распоред на полагање на предмети кои се слушале во летен семестар во учебната 2016-2017 година СЗТ

 

Теоретска настава и колоквиумски недели за I семестар СЗТ

Теоретска настава и колоквиумски недели за III семестар СЗТ

Теоретска настава и колоквиумски недели за V семестар СЗТ

 

 

Распоред на полагање на предмети кои се слушале во летен семестар во учебната 2016-2017 година ССС-ОХ

 

Теоретска настава и колоквиумски недели за I семестар ССС-ОХ

Теоретска настава и колоквиумски недели за III семестар ССС-ОХ

Теоретска настава и колоквиумски недели за V семестар ССС-ОХ

 

 

Распоред за полагање на завршен испит по предметот Орална биохемија и физиологија