Blog

By in ,
Известување за испит по предметот Хистологија и ембриологија

Испитот по предметот хистологија и ембриологија ќе се одржи на 03.02.2021 година.Испитот ќе буде on line. Уште оваа сесија ќе ви важат колоквиумите кои сте ги положиле. Со почетокот на…

By in ,
Распоред на студенти за полагање на колоквиум по предметот Орална медицина и патологија

ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 11.01.2021 Студенти кои предметот го слушале по нова студиска програма Од 8-8,3о часот – редни броеви од 1-9; Од 8,30-9 часот – редни броеви…

Покана за учество на симпозиумот ,,Инфективни заболувања во стоматологијата - орална манифестација и заштита’’
By in
Покана за учество на симпозиумот ,,Инфективни заболувања во стоматологијата - орална манифестација и заштита’’

Почитувани колеги, Со задоволство Ве покануваме да ни се придружите на on-line симпозиумот со меѓународно учество со наслов ,,Инфективни заболувања во стоматологијата – орална манифестација и заштита’’ во организација на…

By in ,
Известување за испит по предметот Педијатрија

Испитот по Педијатрија за студентите на стоматологија ќе се одржи со физичко присуство, тест на 13.01.2021 во амф. на стоматологија. За групите од 1-6 во 14 часот, и во 15…

By in ,
Известување за колоквиум по предметот Ергономија

Вториот колоквиум по предметот Ергономија ќе се одржи на 22.1.2021 година со почеток во 9 часот за првата и 9,30 часот за втората група. Колоквиумот ќе се одржи on line.…

By in ,
Известување за испит по предметот Орална хирургија 2

Студентите кои ќе го пријават испитот Орална хирургија 2 во јануарска испитна сесија на 20 Јануари ќе бидат распоредени кај кој професор ќе полагаат. Денот и времето на полагање во…

By in
Прелиминарна листа на примени кандидати по конкурсот за 2020/2021 година на трет циклус - докторски студии

ДЕНТАЛНА ПАТОЛОГИЈА р.бр.кандидатменторI циклус/додиплом.II циклус/постдипло.документ за познавање светски јазикностри. на документите за завршено претходно високо образованиезабелешкаemail1ВЕРИЦА ТОНЕВА СТОЈМЕНОВАпроф.д-р ЛИДИЈА ПОПОВСКА9,61  Филолошки факултет Б2////запишана специјализација ендодонција 2УЛКА ХАЏИКАДРИЈАпроф.д-р ВАСИЛКА РЕНЏОВА8,08 Уверение Филолошки факултет Б2////завршена…

By in ,
Соопштение за практична настава по предметот Детска и превентивна стоматологија

Студентите од студиска програма Доктори по дентална медицина – Интегрирани студии кои го слушаат предметот Детска и превентивна стоматологија IX семестар и студентите од студиска програма Доктори по дентална медицина…

By in
Известување за испит по предметот Орална хирургија 1

Испитот по предметот Орална хирургија 1 – стара програма ќе се одржи на 26.01.2021 година со почеток од 11:00 часот во амфитеатар на Максилофацијална хирургија. Доц. д-р Гордана Апостолова

By in ,
Известување за колоквиум по предметот Орална хирургија

Вториот колоквиум по предметот Орална хирургија ќе се одржи на 18.01.2021 година наместо во амфитеатар 1 во компјутерски центар со почеток од 09:00 часот. ОД ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК Проф. д-р Борис…

By in ,
Известување за испити по предметите Ортодонција 1 и 2

Испитот по предметот Ортодонција 1 ќе се одржи на 21.01.2021 година во Амфитеатар 1 од 11:00 ч. Колоквиумот по предметот Ортодонција 2 ќе се одржи на 12.01.2021 компјутерски од 13:00…

By in
Избори за претседател и членови на ФСС - СФ

Почитувани Студенти, За успешно спроведување на фер и демократски избори за Членови и Претседател на Факултетското студентско собрание, Ве информираме поради технички проблем времето на гласање е продолжено за половина…

By in
Известување за предметот Технологија на тотални протези

Се известуваат студентите од СЗТ за предметот технологија на тотални протези, дека поради актуелната состојба со вирусот и се поголемиот број на студенти кои поради решение за изолација не можат…

By in
Виш науч.сор.д-р Ефка Жабокова Билбилова

Организациона единицаКатедрата за детска и превентивна стоматологијаE-mail ezabokova@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање

By in
Виш науч.сор.д-р Весна Амбаркова

Организациона единицаКатедрата за детска и превентивна стоматологијаE-mailvambarkova@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање

By in
Виш науч.сор.д-р Олга Кокочева

Организациона единицаКатедрата за детска и превентивна стоматологијаE-mailokokoceva@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање

By in
Виш науч.сор.д-р Павлина Алексова

Организациона единицаКатедра за болести на забите и ендодонтот  E-mailpaleksova@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање

By in
Науч.сор.д-р Весна Јуруковска Шотаровска

Организациона единицаКатедрата за стоматолошка протетикаE-mailvjurukovska@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање

By in
Проф .д-р Емилија Бајрактарова Ваљакова

Организациона единицаКатедрата за стоматолошка протетикаE-mailebajraktarova@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање

By in
Проф.д-р Емилија Стефановска Левеска

Организациона единицаКатедрата за болести на устата и пародонтотE-mailestefanovska@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање

By in
Проф.д-р Вера Радојкова Николовска

Организациона единицаКатедрата за болести на устата и пародонтотE-mailvradojkova@stomfak.ukim.edu.mk   Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање

By in
Проф.д-р Ана Сотировска Ивковска

Организациона единицаКатедрата за детска и превентивна стоматологијаE-mailasotirovska@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање

By in
Проф.д-р Елизабета Ѓеоргиевска

Организациона единицаКатедрата за детска и превентивна стоматологијаE-mailegjorgievska@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање

By in
Проф.д-р Анета Атанасовска Стојановска

Организациона единицаКатедрата за болести на устата и пародонтотE-mailaatanasovska@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање

By in
Соопштение за одбрана на магистерски труд д-р Оливера Србиновска

Ве известуваме дека на ден 11.12.2020 година, д-р Оливера Србиновска ќе го брани магистерскиот труд  под наслов: “ЕЈМАЈЛОВАТА ПОВРШИНА ПОСЛЕ ДЕБОНДИРАЊЕ НА ОРТОДОНТСКИ БРЕКЕТИ –in vitro студија” Во амфитеатарот на…

By in
Избори за претседател и членови на ФСС - СФ

Почитувани студенти, За успешно спроведување на фер и демократски избори за членови и претседател на Факултетското студентско собрание, Ве информираме за термините на собирите на студентите каде имате можност да…

By in , , , ,
СООПШТЕНИЕ за начинот на спроведување на практичната настава

Почитувани наставници и студенти, Со оглед на тешката ситуација која се уште постои во однос на секојдневно голем број Ковид заразени лица, Деканатската управа дискутираше за начинот на понатамошно спроведување…

1997; 21 (1-2)
By in
1997; 21 (1-2)

Issue full text :. PDF :. Contents :.  PDF  :. Накова М., Ивановски Ќ., Пешевска С., Радојкова В Микробиолошки и клинички ефекти на Hidibex- DAP препаратот во развојот на паклот и гингивитите                                                                                                                                                                                             …

1997; 21 (3-4)
By in
1997; 21 (3-4)

Issue full text :. PDF :. Contents:.  PDF  :. Сотировска-Ивковска А, Бајрактарова Б, Ивковски Љ. Имунокомпетентни клетки во здрава пулпа: имунохистохемиска студија. Македонски стоматолошки преглед, 1997; 21 (3-4): 79-83 :.  PDF  :. Сотировска-Ивковска А,…

1998; 22 (1-4)
By in
1998; 22 (1-4)

Issue full text :. PDF :. Contents :.  PDF  :. Јанкуловска М.,  Мирчева М., Петрова М., Беќировиќ М., Саракинова О., Оровчанец Н. Lactobacillius – секундарен предизвикувач на кариес.                                                                                           Македонски стоматолошки преглед  1998:…

1999; 23 (1-4)
By in
1999; 23 (1-4)

Issue full text :. PDF :. Contents :.  PDF  :. Јанев Ј., Величковски Б., Јанев Е, Јанев  Р Хируршко – ортодонтски третман на имактирани максиларни канини.                                                                            Македонски стоматолошки преглед  1999: 23 (1-4):…