Blog

Промени на распоредот за практична настава за ДДМ IV семестар и VI семестар
By in
Промени на распоредот за практична настава за ДДМ IV семестар и VI семестар

ПРОМЕНИ НА РАСПОРЕДОТ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА: IV семестарПРЕТКЛИНИЧКА МОБИЛНА ПРОТЕТИКА 9,10г (А) / 11,12 (Б) среда од 15-17ч11,12 група ке ги следи предавањата со група БОРАЛНА ХИГИЕНА9,10г (А) / 11,12…

By in
ПРАКТИЧНА НАСТАВА - X семестар

Студенти кои го слушаат предметот по прв пат: Клиничка пародонтологија 5205-16 Клиничка фиксна протетика 5101-16 Максилофацијална хирургија 5206-16 Орална хирургија 10 сем. 4207-16 Ортодонција 5207-16 Детска и превентивна стоматологија X…

By in
ПРАКТИЧНА НАСТАВА - VIII семестар

Студенти кои го слушаат предметот по прв пат: Орална медицина и патологија 2 4101-16-2 Орална хирургија 8сем 4207-16 Претклиничка ендодонција 4208-16 Ургентни состојби и ризични пациенти во денталната пракса 4209-16…

By in
ПРАКТИЧНА НАСТАВА - VI семестар

Студенти кои го слушаат предметот по прв пат: Англиски јазик 2 3210-16 Анестезија и седација 3211-16 Дерматовенерологија 3209-16 Клиничка кариологија и реставративна стоматологија 1 3212-16 Општа хирургија 3208-16 Офталмологија 3213-16…

By in
ПРАКТИЧНА НАСТАВА - IV семестар -

Студенти кои го слушаат предметот по прв пат: Патолошки основи на болестите 2209-16 Претклиничка мобилна протетика 2104-16 Фармакологија 2208-16 Епидемиологија 2211-16 Неврологија 2210-16 Орална хигиена 2212-16 Патолошка Физиологија 2207-16 Студенти…

By in
Конечна ранг листа на примени кандидати во вториот уписен рок за втор циклус на студии

Конечна ранг листа на примени кандидати во вториот уписен рок за втор циклус на студии: Конечна ранг листа за магистерски студииКонечна ранг листа за стручни студии за забни техничариКонечна ранг…

By in
Известување за започнување на вежбите по предметите Анатомија 2 и Хистологија и ембриологија

Ве известуваме дека вежбите по предметите Анатомија 2 и Хистологија и ембриологија, ќе започнат оваа недела, односно на 23.2.2022 (среда), според распоредот за практична настава.

Донација од компанијата Промедика ДООЕЛ
By in
Донација од компанијата Промедика ДООЕЛ

👉 Согласно склучениот меморандум за соработка помеѓу Стоматолошкиот факултет во Скопје при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје и компанијата ПРОМЕДИКА ДООЕЛ, обезбедена е донација на кофердам – OptraGate…

By
Линкови за пристап до предметите на Microsoft Teams

Почитувани студенти, на документот даден во прилог се достапни линковите за пристапување до предметите кои се слушаат во летниот семестар од учебната 2021/22 година. Сите студенти кои не се додадени…

Втор циклус на студии - информативен ден
By in
Втор циклус на студии - информативен ден

На 14.2.2022 година, понеделник, со почеток од 12 часот, ги очекуваме кандидатите за упис на вториот циклус на студии да присуствуваат на информативните сесии за студиските програми од вториот циклус…

By in
Известување за начинот на реализирање на теоретската настава во летниот семестар на учебната 2021/22 година

Во периодот од 15.2.2022 до 25.2.2022, теоретската настава за сите предмети во трите студиски програми, како и во изминатиот период, ќе се одвива online на платформата Microsoft Teams.Почнувајќи од 28.2.2022…

By in
Распоред за теоретска настава - прв циклус - летен семестар 2021/22

Во прилог е распоредот за теоретска настава на прв циклус студии во летниот семестар на учебната 2021/22 година: Доктори по дентална медицинаСтручни забни техничариСтручни стоматолошки сестри – орални хигиенолози Летниот…

Известување за специјализанти запишани во 2019 година
By in
Известување за специјализанти запишани во 2019 година

Специјализацијата на сите специјализанти запишани по огласот од 2019 година, поточно 15.5.2019 година, кои немале прекин на специјализацијата по било кој основ или промена на истата, стажот на специјализацијата ќе…

By in
Известување за рокот на запишување и евалуација за зимскиот семестар

Се известуваат сите студенти дека запишување на летниот семестар започнува од 7.2.2022 година. Запишувањето на летниот семестар ќе се споредува по следниот распоред: II семестар 07.02.2022IV семестар 10.02.2022VI семестар 11.02.2022VIII…

By in
Соопштение за полагање на задолжителните предмети за втор циклус на студии во јануарскиот испитен рок

Полагање на задолжителните предмети за втор циклус на студии во јануарскиот испитен рок 28.01.2022 во 12:00 Амф 2 Орална епидемиологија 04.02.2022 во 14 :00 Амф 1 Вовед во НИР 11.02.…

By in
Повик за учесници на Школа за политики при Претседателски центар за политичко образование за 2022 година

Претседателскиот центар за политичко образование објави повик за учесници на Школата за политики за 2022 година.  Школата за политики за 2022 година при Претседателскиот центар за политичко образование ќе биде организирана…

By in
Известување за студентите од прв циклус студии по сите студиски програми

Со поднесувањето на документите за запишување на летен семестар во учебната 2021/2022 година, студентите задолжително во пријавниот лист да ги запишаат изборните предмети за кои се одлучиле да следат настава…

By in
Конкурс за избор на демонстратор

Врз основа на 163 од Законот за високо образование (,,Службен весник на Република Македонија’’ бр. 82/2018 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија’’ бр. 178/2021) член 20 од Правилникот за…

By in
Известување за запишување на кандидати по Конкурс за втор циклус студии во вториот уписен рок

Електронското пријавување на кандидатите за запишување на втор циклус студии во вториот уписен рок по сите студиски програми ќе се спроведе од 7.2.2022 до 18.2.2022 година. Потребните документи за конкурирање…

Комеморативна седница на Наставно-научен совет
By in
Комеморативна седница на Наставно-научен совет

Ве известувамe дека на 31.1.2022 година со почеток од 12 часот во амфитеатар 2 – максилофацијална хирургија ќе се одржи комеморативна седница на Наставно-научниот совет на Стоматолошкиот факултет – Скопје…

By in
Тажна вест - почина проф. д-р Алберто Бенедети

Со големо жалење ги известуваме нашите студенти, колеги, соработници, пријатели на Стоматолошкиот факултет во Скопје, дека денес, на 28.01.2022 година, тивко и ненадејно не напушти и замина на своето последно…

By in
Известување за запишување на третиот семестар за студенти запишани на втор циклус на студии

Поднесувањето на потребните документи за запишување на третиот семестар за студенти запишани на втор циклус на студии: индекс пријавен лист Уплата за школарина на последна рата ќе трае до 3.3…

By in
Известување за запишување на летен семестар

Се известуваат сите студенти дека запишување на летниот семестар започнува од 7.2.2022 година. Запишувањето на летниот семестар ќе се споредува по следниот распоред: II семестар 07.02.2022IV семестар 10.02.2022VI семестар 11.02.2022VIII…

By in
Известување за полагање во испитната сесија на студенти со потврден SARS-CoV-2 или се во изолација

Наставниот одбор на Стоматолошкиот факултет – Скопје, на седницата одржана на 17.1.2022 година, зазема став по однос на полагањата во испитната сесија на студенти со потврден SARS-CoV-2 или се во…

By in
Известување за продолжување на рок за заверка на зимски семетар

Се известуваат студентите дека заради влошената епидемиолошка состојба со КОВИД-19, рокот за заверка на зимскиот семестар на учебната 2021/22 година, се продолжува до петок, 21.1.2022 година. Сите студенти задолжително треба…

By in
Потсетување за уплата на рата за специјализација

Почитувани специјализанти, Ве замолуваме да се придржувате до роковите и динамиката на плаќање на ратите за специјализација утврдени во договорите и анексот на договорите. Имено, специјализантите запишани на Конкурсот од…

Соопштение за одбрана на докторска дисертација на Д-р Жаклина Менчева
By in
Соопштение за одбрана на докторска дисертација на Д-р Жаклина Менчева

Линк за следење на одбраната: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a-97B7sOHjfMbjEjnWE4BgCOlMWmmK3tJ8PYf4StqeOE1%40thread.tacv2/1641218177937?context=%7b%22Tid%22%3a%2210a99319-3ecc-411d-b68f-2859db9919c2%22%2c%22Oid%22%3a%2233dfbfb1-379f-4757-b8b3-63383bcb9cee%22%7d

Најава за симпозиум ''РАЗВОЈОТ НА СТОМАТОЛОШКАТА МИСЛА НИЗ ГОДИНИТЕ''
By in
Најава за симпозиум ''РАЗВОЈОТ НА СТОМАТОЛОШКАТА МИСЛА НИЗ ГОДИНИТЕ''

👉На 22.01.2022 (сабота), со почеток од 10 часот, преку платформата Microsoft Teams ќе се организира on-line симпозиумот со наслов: ”РАЗВОЈОТ НА СТОМАТОЛОШКАТА МИСЛА НИЗ ГОДИНИТЕ” 👉Заинтересираните учесници е потребно да…

By in
Слободен пристап до информации од јавен карактер

Регулатива Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19)Упатство за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер…

By in
Листа на одбиени кандидати пријавени на конкурсот за запишување на трет циклус на студии - докторски студии на УКИМ - Стоматолошки факултет во Скопје учебната 2021/2022 - втор уписен рок

Листа на одбиени кандидати пријавени на конкурсот за запишување на трет циклус на студии – докторски студии на УКИМ – Стоматолошки факултет во Скопје учебната 2021/2022 – втор уписен рок…

By in
Прелиминарна листа на примени кандидати на конкурсот за запишување на трет циклус студии на УКИМ - Стоматолошки факултет во Скопје во учебната 2021/2022 година- втор уписен рок

Прелиминарна листа на примени кандидати на конкурсот за запишување на трет циклус студии на УКИМ – Стоматолошки факултет во Скопје во учебната 2021/2022 година- втор уписен рок (преземи)

By in
Известување за заверка на зимскиот семестар и пријавување на испити за студентите од прв и втор циклус на студии

Се известуваат студентите дека заверката на зимскиот семестар и пријавување на испити ќе биде во период од 10.1.2022 до 18.1.2022 год. Заверката се однесува на студентите од прв и втор…

By in
Известување за сите студенти од сите студиски програми за впишување во индекс потписи за извршени наставни обврски

Се известуваат студнтите запишани на сите студиски програми дека во периодот од 27.12.2021г до 10.01.2022г е потребно да им бидат впишани во индекс потписи за извршените наставни обврски предвидени со…

Работилница: Етиологија и мукогингивален хируршки пристап во третманот на гингивалните рецесии
By in
Работилница: Етиологија и мукогингивален хируршки пристап во третманот на гингивалните рецесии

На 17.12.2021 година, проф. д-р Анета Атанасовска – Стојановска од Катедрата за болести на устата и пародонтот, одржа работилница со наслов: ,,Етиологија и мукогингивален хируршки пристап во третманот на гингивалните…

Работилница: Лезии во устата – дилеми и решенија
By in
Работилница: Лезии во устата – дилеми и решенија

На ден 15.12.2021, проф. д-р Мирјана Поповска од Катедрата за болести на устата и пародонтот, одржа работилница со наслов: ,,Лезии во устата – дилеми и решенија”. Несоодветното препознавање и толкување…

By in
Конкурс за упис во втор уписен рок на трет циклус студии

Се известуваат сите заинтересирани дека сметано од 15.12.2021 до  22.12.2021 година е вториот уписен рок од Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус студии на Стоматолошкиот факултет во Скопје…

Свечено ставање во употреба на новите клинички сали на Катедрата за болести на забите и ендодонтот и Катедрата за болести на устата и пародонот
By in
Свечено ставање во употреба на новите клинички сали на Катедрата за болести на забите и ендодонтот и Катедрата за болести на устата и пародонот

Под покровителство на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје беа ставени во употреба новите клинички сали сместени на Катедрата за болести на забите и ендодонтот и Катедрата за болести…

Работилница: Проценка на морфолошко-функционалните варијации на ортодонтските малоклузии и одредување на планот на третман преку приказ на случаи
By in
Работилница: Проценка на морфолошко-функционалните варијации на ортодонтските малоклузии и одредување на планот на третман преку приказ на случаи

На ден 11.12.2021 проф. д-р Лидија Кануркова, раководител на Катедрата за ортодонција, одржа работилница со наслов: ,,Проценка на морфолошко-функционалните варијации на ортодонтските малоклузии и одредување на планот на третман преку…

Работилница: Изработка на жичано-композитна имобилизација при луксациони повреди на забите
By in
Работилница: Изработка на жичано-композитна имобилизација при луксациони повреди на забите

На 9.12.2021, проф. д-р Мери Павлевска, проф. д-р Елизабета Ѓоргиевска и проф. д-р Мира Јанкуловска од Катедрата за детска и превентивна стоматологија, одржаа работилница со наслов: ,,Изработка на жичано-композитна имобилизација…

By in
Проф.д-р Сања Панчевска - Продекан за настава

проф. д-р Сања Панчевска – продекан за настава ОБРАЗОВАНИЕУКИМ, Стоматолошки факултет – Скопје, Северна Македонија1985-1991гстоматололог УКИМ, Стоматолошки факултет – Скопје, Северна Македонија1997гспецијалист по стоматолошка протетика УКИМ, Стоматолошки факултет – Скопје,…

Работилница: ,,Препарација на имплантно лежиште: хируршки принципи”
By in
Работилница: ,,Препарација на имплантно лежиште: хируршки принципи”

На 3.12.2021 година, проф. д-р Марија Пеева – Петреска, проф. д-р Едвард Јанев и проф. д-р Даниела Велеска – Стевковска од Катедрата за имплантологија одржаа работилница со наслов: ,,Препарација на…

Работилница: ,,Реципрочна и ротирачка машинска обработка на каналите – две страни од иста монета”
By in
Работилница: ,,Реципрочна и ротирачка машинска обработка на каналите – две страни од иста монета”

На 3.12.2021 година, проф. д-р Марина Ефтимоска од Катедрата за болести на забите и ендодонтот, одржа работилница со наслов: ,,Реципрочна и ротирачка машинска обработка на каналите – две страни од…

Најава за работилници / курсеви
By in
Најава за работилници / курсеви

👉Во зимскиот семестар од учебната 2021/22 година ќе се организираат 16 работилници / курсеви од различни области на стоматологијата кои, пред се, се наменети за специјализантите на Стоматолошкиот факултет –…

By in
Избор за членови и претседател на ФСС на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј’’ Стоматолошкиот факултет – Скопје

На 30.11.2021 година, се одржаа собири на студенти по години/студиски програми со цел утврдување на предлог-кандидати за членови и претседател на Факултетското студентско собрание на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј’’…

Работилница: Постериорни реставрации со посебен осврт на bulk-техника
By in
Работилница: Постериорни реставрации со посебен осврт на bulk-техника

Проф. д-р Елизабета Ѓоргиевска, раководител на Катедрата за детска и превентивна стоматологија, одржа работилница со наслов: ,,Постериорни реставрации со посебен осврт на bulk-техника”. Во теоретскиот дел се дискутираше за димензионалните…

Посета на Министерот за здравство доц. д-р Венко Филипче на Стоматолошкиот факултет- Скопје во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
By in
Посета на Министерот за здравство доц. д-р Венко Филипче на Стоматолошкиот факултет- Скопје во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“

Министерот за здравство, доц. д-р Венко Филипче, го посети Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје. На состанокот остварен со деканот на Стоматолошкиот…

By in
Известување за студентите кои го презпишале предметот Клиничка кариологија

Студентите од 15 група VII и студентите кои  овој семестар го презапишале предметот Клиничка кариологија да се јават кај Раководителот на Катедрата за болести на забите и ендодонтот или проф др Марина Ефтимоска со…

By in
Известување за студентите кои го презапишале предметот Клиничка ендодонција

Студентите кои овој семестар го презапишале предметот Клиничка ендодонција да се јават кај Раководителот на Катедрата за болести на забите и ендодонтот или кај проф др Марина Ефтимоска со цел да им…

By in
Известување за студентите од IV,V и VI година

Од понеделник 29.11.2021 година Студентите од IV, V и VI година потребно е од студентски прашања да подигнат листови за евиденција за присуство и спроведени интервенции на Клиничките вежби СЛУЖБА…

By in
Известување за вежби по предметите Клиничка ендодонција и клиничка кариологија и реставративна стоматологија

Вежбите по предметите: Клиничка ендодонција за IX семестар Клиничка кариологија и рестaвративна стоматологија за VII семестар ќе започнат со физичко присуство од понеделник 29.11.2021 по предходно изготвениот распоред СЛУЖБА ЗА…

By in
Известување за студентите кои запишале клиничка пракса во учебната 2021/2022 година

Заради техничка грешка на доделените книги за студентите кои во зимскиот семестар во учебната 2021/2022 година запишале клиничка пракса да подигнат книга за присуство и активно учество на Клиничката пракса…

Работилница: Хистолошка техника за изработка на антериорни реставрации
By in
Работилница: Хистолошка техника за изработка на антериорни реставрации

Во Лабораторијата за претклиничка фиксна протетика на Стоматолошки факултет – Скопје, проф. д-р Елизабета Ѓоргиевска од Катедрата за детска и превентивна стоматологија, одржа работилница со наслов: ,,Хистолошка техника за изработка…

By in
Распоред за теоретска настава - општи гледишта на специјализацијата

Се известуваат специјализантите упатени од јавните здравствени установи на Огласот за одобрување специјализации согласно Програмата за потребите на специјалистички кадри согласно со мрежата на здравствени установи за 2021 година, а…

Работилница: Ендодонтски третман на млечни и млади трајни заб
By in
Работилница: Ендодонтски третман на млечни и млади трајни заб

Проф. д-р Александар Димков од Катедрата за детска и превентивна стоматологија, одржа курс на тема: Ендодонтски третман на млечни и млади трајни заби. Проф. д-р Александар Димков од Катедрата за…

Работилница: Клиничко продолжување на коронка (Crown lengthening) во склад со биолошки особености на забните ткива – евалуација, проценка и хируршки протокол
By in
Работилница: Клиничко продолжување на коронка (Crown lengthening) во склад со биолошки особености на забните ткива – евалуација, проценка и хируршки протокол

Проф. д-р Анета Атанасовска Стојановска од Катедрата за болести на устата и пародонтот одржа работилница ,,Клиничко продолжување на коронка (Crown lengthening) во склад со биолошки особености на забните ткива –…

By in
Известување за полагање на предметот Претклиничка мобилна протетика

II – от колоквиум за предметот Претклиничка мобилна протетика ќе се одржи на 14.1.2022 од 10:00 – 14:00 часот во Компјутерски центар – стар деканат Одговорен наставник Проф. д-р Јадранка…

By in
Известување за студентите кои запишале клиничка пракса во учебната 2021/2022 година

Се известуваат сите студенти кои во зимскиот семестар во учебната 2021/2022 година запишале Клиничка пракса можат да подигнат книга за присуство и активно учество на клиничка пракса во термините утврдени…

By in
Соопштение за полагање на предметот Клиничка ендодонција

I – колоквиум по предметот Клиничка ендодонција IX семестар ќе се одржи на 22.11.2021 година од 8:00 – 10:00 часот во Kомпјутерски центар – стар деканат ОДГОВОРЕН НАСТАВНИК Проф. д-р…

By in
Соопштение за полагање на предметот Орални хирургија (нова програма)

Двата предвидени колоквиуми (I -ва и II-ра колоквиумска недела) по предметот Орална хирургија IX-ти сем.(нова програма) ќе се реализираат како компјутерски тестови. Термини: 24.11.2021 год. (среда) / I-ва колоквиумска недела …

By in
Конкурс за избор на демонстратори на Катедрата за болести на заби и ендодонт

Врз основа на 163 од Законот за високо образование (Сл. Весник на РМ. бр. 82/2018) член 20 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни…

By in
Одлука за распишување избори за членови и претседател на Факултетското студентско собрание на Стоматолошкиот факултет – Скопје и именување на Изборна комисија

Врз основа на член 37 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ бр. 82/2018), член 64, член 65, член 66 од Статутот на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’…

Предавање на д-р Даниел С. Ох со наслов: ,,Innovative Synthetic Bone Graft”
By in
Предавање на д-р Даниел С. Ох со наслов: ,,Innovative Synthetic Bone Graft”

На 12.11.2021 година, со почеток од 11 часот, д-р Даниел С. Ох одржа своето предавање со наслов: ,,Innovative Synthetic Bone Graft”. За потребите на образовната и научно-истражувачката дејност на Факултетот,…

Стоматолошкиот факултет - Скопје и ЈЗУ Спец. болница за геријатриска и палијативна мед. 13 Ноември Скопје потпишаа меморандум за соработка за заедничка долгорочна научна, техничка, образовна и апликативна соработка
By in
Стоматолошкиот факултет - Скопје и ЈЗУ Спец. болница за геријатриска и палијативна мед. 13 Ноември Скопје потпишаа меморандум за соработка за заедничка долгорочна научна, техничка, образовна и апликативна соработка

Стоматолошкиот факултет – Скопје и ЈЗУ Спец. болница за геријатриска и палијативна мед. 13 Ноември Скопје потпишаа меморандум за соработка за заедничка долгорочна научна, техничка, образовна и апликативна соработка. Формата…

By in
Задолжителни и изборни предмети - III циклус (докторски) студии

Студиската програма за III циклус студии – докторски студии по стоматолошки науки опфаќа активна истражувачка работа под менторство и е структурирана на следниот начин: организирана академска обука, што содржи обука…

By in
Распоред за настава за втор циклус на студии

Распоред за настава за втор циклус на магистерски академски студии за доктори по дентална медицина (преземи)Распоред за настава за втор циклус на стручни студии за доктори по дентална медицина (преземи)Распоред…

By in
Известување за предметот клиничка фиксна протетика I (стара програма)

Се известуваат студентите кои го запишале предметот клиничка фиксна протетика I (стара програма) да појдат на Катедрата за стоматолошка протетика и да ја исконтактираат виш. науч. сор. д-р Наташа Ставрева,…

By in
Kонечна ранг листа за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител

КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА на студенти кои се пријавиле на ИНТЕРНИОТ ОГЛАС за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање…

By in
Прелиминарна ранг листа за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител

Прелиминарна ранг листа на студенти кои се пријавиле на интерниот оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање…

Доделување на  пофалниците и пригодните награди на најдобро дипломираните студенти за учебните 2018/2019 и 2019/2020 година
By in
Доделување на пофалниците и пригодните награди на најдобро дипломираните студенти за учебните 2018/2019 и 2019/2020 година

На 12.10.2021 пред платото на Ректоратот на УКИМ беа доделени пофалниците и пригодните награди на најдобро дипломираните студенти за учебните 2018/2019 и 2019/2020 година. Наградата за дипломиран студент со највисок…

By in
Известување за настава за презапишани предмети

Се известуваат студентите кои повторно ги запишуваат предметите дека е задолжително посетување на теоретска настава. Со оглед дека вежбите за предметот кој го презапишуваат се реализирани, студентите не се должни…

By in
Прелиминарна листа на кандидати за трет циклус студии - докторски студии за учебна 2021/2022 година (прв уписен рок)

Прелиминарна листа на кандидати кои исполнуваат услови за упис на трет циклус студии – докторски студии за учебна 2021/2022 – прв уписен рок и листа на одбиени кандидати (преземи)

By in
Известување за отпочнување со практична настава во учебната 2021/2021

ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА ЗА СТУДЕНТИТЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА СТРУЧНИ ЗАБНИ ТЕХНИЧАРИ ЗАПОЧНУВА СПОРЕД ДАДЕНИОТ РАСПОРЕД ОД 12.10.2021 ГОДИНА. ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА ЗА ВТОРА И ТРЕТА ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ДОКТОРИ…

By in
Известување за практична насава за предметот судска медицина

ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА ЗА ПРЕДМЕТОТ СУДСКА МЕДИЦИНА ЌЕ ЗАПОЧНЕ ОД 13.10.2021 ГОДИНА И ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА СЕКОЈА СРЕДА ОД 14-16 ЧАСОТ ON –LINE ДО ПРВАТА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА. СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ…

By in
Оглас за одобрување на државни специјализации на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј”- Стоматолошки факултет - Скопје

Стоматолошкиот факултет -Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје на ден 7.10.2021 година, во дневните весници Вечер и Koha објави Оглас за одобрување на специјализации од…

By in
Соопштение за студентите кои го немаат положено предметот Анатомија и морфологија на вилици и заби

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ ВО ЗИМСКИ (ТРЕТ) СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА, А КОИ НЕМААТ ПОЛОЖЕНО АНАТОМИЈА И МОРФОЛОГИЈА НА ВИЛИЦИ И ЗАБИ ДА СЕ ЈАВАТ ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ…

Посета на наставен кадар од Медицинскиот факултет во Сплит во рамки на Еразмус+ програмата
By in
Посета на наставен кадар од Медицинскиот факултет во Сплит во рамки на Еразмус+ програмата

Доц. д-р Антонија Тадин од Катедрата за реставративна дентална медицина и ендодонција и доц. д-р Лидиа Гавиќ од Катедрата за детска и превентвина стоматологија при Медицинскиот факултет во Сплит, во…

By in
Конечна ранг листа на примени кандидати на втор циклус на студии

Соглесно конкурсот за запишување на студенти за втор циклус на студии во прилог е конечната ранг листа на примени кандидати на втор циклус на студии 2021/2022 година по сите студиски…