Blog

Известување за објава на конечна ранг-листа, листа на одбиени кандидати и соопштение за упис на специјализанти
By in
Известување за објава на конечна ранг-листа, листа на одбиени кандидати и соопштение за упис на специјализанти

1.Конечна ранг листа по Оглас за одобрување на специјализации на здравствени работници со високо образование од областа на стоматологијата за вработени во приватни здравствени установи, невработени и вработени во други…

Известување за донесени одлуки по Оглас за одобрување на специјализации
By in
Известување за донесени одлуки по Оглас за одобрување на специјализации

Врз основа на член 8 од Одлуката за утврдување на критериуми за селекција на кандидати, постапка за упис на специјализација, постапка и услови за промена на гранка на специјализација –…

Избор на претседател и членови на ФСС-СФ: Собири на студенти
By in
Избор на претседател и членови на ФСС-СФ: Собири на студенти

Се известуваат студентите на Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје, дека собирите на студенти по години и студиски програми, за предложување на…

Прелиминарна листа по Оглас за одобрување на специјализации
By in
Прелиминарна листа по Оглас за одобрување на специјализации

Прелиминарна листа по Оглас за одобрување на специјализации на здравствени работници со високо образование од областа на стоматологијата за вработени во приватни здравствени установи, невработени и вработени во други правни…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА СО ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА
By in
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА СО ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Ве известуваме дека на 2.12.2022 година, петок, со почеток во 8.30 часот, во училница 2 – стар деканат ќе се одржи годишна конференција со јавна презентација за докторантите запишани за…

Известување за распишување избори за членови и претседател на Факултетското студентско собрание на Стоматолошкиот факултет – Скопје
By in
Известување за распишување избори за членови и претседател на Факултетското студентско собрание на Стоматолошкиот факултет – Скопје

Почитувани студенти, Ве известуваме дека согласно законските прописи, се распишуваат избори на 10 (десет) членови на Факултетското студентско собрание и 1 (еден) претседател на Факултетското студентско собрание на Стоматолошкиот факултет…

Гостување на проф. д-р Анета Атанасовска Стојановска и Мартина Анастасовска во емисијата Шоу ,,Магазин''
By in
Гостување на проф. д-р Анета Атанасовска Стојановска и Мартина Анастасовска во емисијата Шоу ,,Магазин''

✨Проследете го гостувањето на проф. д-р Анета Атанасовска Стојановска, редовен професор на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Стоматолошки факултет – Скопје и демонстратор Мартина Анастасовска, претседател на Факултетско…

Известување за подигање на оригинални документи за упис
By in
Известување за подигање на оригинални документи за упис

Се известуваат сите студенти запишани во прва година на прв циклус на студии и на втор циклус студии согласно конкурсите за учебната 2022/23 година, дека можат да си ги подигнат…

Конечна ранг-листа на добитници на погодноста за намалување на уписнината
By in
Конечна ранг-листа на добитници на погодноста за намалување на уписнината

Согласно Интерниот оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител кои се стекнуваат со погодност за плаќање половина од износот на уписнина за прв циклус…

By in
Преглед на одговорни наставници и раководители на Катедри за зимски семестар 2022/23 година

Доктори по дентална медицина – 1 семестар – 3 семестар – 5 семестар – 7 семестар – 9 семестар – 11 семестар Стручни забни техничари – 1 семестар – 3…

Оглас за одобрување на специјализации на здравствени работници со високо образование од областа на стоматологијата
By in
Оглас за одобрување на специјализации на здравствени работници со високо образование од областа на стоматологијата

Оглас за одобрување на специјализации на здравствени работници со високо образование од областа на стоматологијата за вработени во приватни здравствени установи, невработени и вработени во други правни лица (објавен во…

Прелиминарна ранг листа за III циклус за прв уписен рок
By in
Прелиминарна ранг листа за III циклус за прв уписен рок

Согласно Конкурсот за запишување студенти на трет циклус на студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година, во прилог…

Прелиминарна ранг-листа по интерен конкурс
By in
Прелиминарна ранг-листа по интерен конкурс

Во прилог ја објавуваме прелиминарната ранг-листа за студенти кои се пријавиле на ИНТЕРНИОТ ОГЛАС за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител кои се стекнуваат со…

Распоред за втор циклус - I семестар - 2022/23
By in
Распоред за втор циклус - I семестар - 2022/23

Се известуваат студентите запишани на конкурс за втор циклус на студии во учебната 2022/23 година дека наставата по предметите од првиот семестар ќе започне да се изведува од 15.10.2022 година,…

By in
Групи за практична настава

Преку следниот линк можете да ги преземете групите за практична настава за учебната 2022/2023 година (преземи) За сите совпаѓања на термините за практична настава, потребно е да најдете соодветна замена.…

Групи за практична настава 2022/2023
By in
Групи за практична настава 2022/2023

Преку следниот линк можете да ги преземете групите за практична настава (освен за прва година ДДМ) за учебната 2022/2023 година (преземи) За сите совпаѓања на термините за практична настава, потребно…

By in
Групи за практична настава - СЗТ - зимски семестар 2022/2023

Преку следниот линк можете да ги преземете групите за практична настава за учебната 2022/2023 година (преземи) За сите совпаѓања на термините за практична настава, потребно е да најдете соодветна замена.…

Распоред за втор циклус на студии за II семестар
By in
Распоред за втор циклус на студии за II семестар

Се известуваат студентите запишани на дополнителниот конкурс за втор циклус на студии во учебната 2021/22 година дека наставата по предметите од вториот семестар ќе започне да се изведува од 7.10.2022…

КОНЕЧНИ РАНГ-ЛИСТИ – ВТОР ЦИКЛУС – ПРВ УПИСЕН РОК
By in
КОНЕЧНИ РАНГ-ЛИСТИ – ВТОР ЦИКЛУС – ПРВ УПИСЕН РОК

Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје Стоматолошки факултет – Скопје објави Решение за прием на кандидатите (конечни ранг – листи) за запишување на Стоматолошки факултет – Скопје при Универзитетот…

Конечни ранг-листи - прв циклус - трет уписен рок
By in
Конечни ранг-листи - прв циклус - трет уписен рок

Конкурсната комисија за прв циклус студии ги објави Решение за прием на кандидатите (конечни ранг – листи)  за запишување на Стоматолошки факултет – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во…

Известување за започнување на настава во учбната 2022/23 година
By in
Известување за започнување на настава во учбната 2022/23 година

Се известуваат студентите дека теоретската настава за прв циклус на студии за сите студиски програми ќе започне од 3.10.2022 година, согласно распоредот за теоретска настава објавен на веб страната. Практичната…

Прв академски час за студентите запишани во учебната 2022/23 година
By in
Прв академски час за студентите запишани во учебната 2022/23 година

Почитувани колеги запишани во прва година на Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Ве известуваме дека академскиот час и доделување на индексите…

ИНТЕРЕН ОГЛАС за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител
By in
ИНТЕРЕН ОГЛАС за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител

Почитувани студенти, Во прилог го објавуваме Интерниот оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот…

Распоред за дополнителна сесија
By in
Распоред за дополнителна сесија

Распоредот за полагање во дополнителната октомвриска сесија (преземи) Соопштение за испитот по предметот Клиничка пародонтологија 1 (стара програма) во дополнителната испитна сесија (преземи) Соопштение за испитот по предметот Стоматолошка рендгенологија…

Слободни места за запишување на студенти во трет уписен рок за прв циклус на студии
By in
Слободни места за запишување на студенти во трет уписен рок за прв циклус на студии

Бројот на слободни места за запишување во третиот уписен рок за прв циклус на студии во учебната 2022/2023 година изнесува вкупно 7 места во приватна квота од кои: – 2…

By in
РАСПОРЕД – ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 2022/23 – ССС-ОХ

Распоред за теоретска настава за студиската програма од прв циклус за Стручни стоматолошки сестри – орални хигиенолози-Прва година-Втора година–Трета година (ревидиран на 5.10.2022) Легенда за просториите: бројот 1 означува амфитеатар…

By in
Распоред - зимски семестар 2022/23 - СЗТ

Распоред за теоретска настава за студиската програма од прв циклус за Стручни забни техничари-Прва година (ревидиран на 26.10.2022)-Втора година-Трета година (ревидиран на 26.10.2022) Легенда за просториите: бројот 1 означува амфитеатар…

By in
Распоред - зимски семстар 2022/23 - ДДМ

Распоред за теоретска настава за студиската програма Интегрирани студии за доктори по дентална медицина-Прва година-Втора година (ревидиран на 27.10.2022)-Трета година (ревидиран на 27.10.2022)-Четврта година -Петта година-Шеста година Легенда за просториите:…

II уписен рок - Решение за прием - конечна ранг - листа
By in
II уписен рок - Решение за прием - конечна ранг - листа

Конкурсната комисија за прв циклус студии ги објави Решение за прием на кандидатите (конечни ранг – листи)  за запишување на Стоматолошки факултет – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во…

Прелиминарна ранг-листа за прв циклус - втор уписен рок
By in
Прелиминарна ранг-листа за прв циклус - втор уписен рок

Согласно Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година, во прилог се резултатите од успехот…

Информативен ден - втор циклус на студии
By in
Информативен ден - втор циклус на студии

Информативен ден за студиските програми од втор циклус на студии На 23.9.2022 година, петок, со почеток од 12:00 часот, во амфитеатар 1 на Стоматолошкиот факултет – Скопје при Универзитетот ,,Св.…

Известување за запишување на зимски семестар
By in
Известување за запишување на зимски семестар

Се известуваат студентите дека запишувањето на зимски семестар од учебната 2022/23 година ќе се одвива по следниов распоред: ДОКТОРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: 26.9.2022  III семестар 27.9.2022  VII семестар 28.9.2022  V…

Предавање на визитинг-професор: ,,Компликации во денталната имплантологија"
By in
Предавање на визитинг-професор: ,,Компликации во денталната имплантологија"

На 14.9.2022 во Амфитеатарот на Стоматолошки факултет – Скопје, проф. д-р Божидар Јорданов, визитинг-професор од Стоматолошкиот факултет при Медицинскиот универзитет во Софија, одржа предавање на тема: ,,Компликации во денталната имплантологија”.

Известување за дополнителен термин за полагање на испити - дополнителна сесија
By in
Известување за дополнителен термин за полагање на испити - дополнителна сесија

Наставно-научниот совет на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ Стоматолошки факултет- Скопје на 50. редовна седница одржана на 7.9.2022 ја донесе Одлука за организирње на дополнителен термин за полагање на испити…

Едукативен настан - Улогата на стручната стоматолошка сестра - орален хигиенолог кај пациенти со протетички и ортодонтски надоместоци
By in
Едукативен настан - Улогата на стручната стоматолошка сестра - орален хигиенолог кај пациенти со протетички и ортодонтски надоместоци

Центарот за кариера на Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје ги поканува кандидатите кои имаат дипломирано на студиската програма за стручни стоматолошки…

Промоција на учебникот ,,Детска стоматологија" на Стоматолошки факултет - Скопје
By in
Промоција на учебникот ,,Детска стоматологија" на Стоматолошки факултет - Скопје

Во просториите на Стоматолошкиот факултет – Скопје, се одржа промоција на првиот сеопфатен учебник по детска стоматологија кај нас – Детска стоматологија од авторите: Марија Стевановиќ, Мира Јанкуловска, Џон Николсон,…

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИТЕ (КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА) – ПРВ УПИСЕН РОК – ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ, УЧЕБНА 2022/23 ГОДИНА
By in
РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИТЕ (КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА) – ПРВ УПИСЕН РОК – ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ, УЧЕБНА 2022/23 ГОДИНА

Конкурсната комисија за прв циклус студии ги објави Решение за прием на кандидатите (конечни ранг – листи)  за запишување на Стоматолошки факултет – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во…

Одлуки по приговори за технички пропусти за прв уписен рок 2022/2023
By in
Одлуки по приговори за технички пропусти за прв уписен рок 2022/2023

Објавени се одлуките по приговорите за технички пропусти по објавената листа на пријавени кандидати со успех од средно образование во учебната 2022/2023 година од првиот уписен рок. Одлуките можете да…

Втор циклус - распоред за полагање на предметите во септемврискиот испитен рок 2022 година
By in
Втор циклус - распоред за полагање на предметите во септемврискиот испитен рок 2022 година

Распоред за полагање на предметите од вториот циклус на студии во септемврискиот испитен рок 2022 година Р А К О В О Д И Т Е Лна Колегиум за втор…

Втор циклус - Соопштение за запишување на зимски семестар 2022/2023
By in
Втор циклус - Соопштение за запишување на зимски семестар 2022/2023

СООПШТЕНИЕ Запишувањето на зимскиот семестар во учебната 2022/2023 година за студентите од втор циклус студии по сите студиски програми: академски магистерски студии, стручни студии за доктори по дентална медицина и…

Резултати од успехот од средно образование (прелиминарна ранг-листа)
By in
Резултати од успехот од средно образование (прелиминарна ранг-листа)

Согласно Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година, во прилог се резултатите од успехот…

Известување за предметот Орална медицина и патологија
By in
Известување за предметот Орална медицина и патологија

Известување – РАСПОРЕД за полагање ИСПИТод предметот ОРАЛНА МЕДИЦИНА И ПАТОЛОГИЈА -нова програма Известување за полагање ИСПИТ од предметот ОРАЛНА МЕДИЦИНА И ПАТОЛОГИЈА 2 – стара програма

Јавен повик до лицата под социјален ризик од територија на град Скопје за добивање на бесплатни стоматолошки услуги
By in
Јавен повик до лицата под социјален ризик од територија на град Скопје за добивање на бесплатни стоматолошки услуги

Заинтресираните лица може да се пријават со пополнување на пријава достапна на следниот линк: https://forms.office.com/r/sjZW6jUQdA или на телефонскиот број: 071/223-320. Телефонскиот број е достапен секој работен ден во период од…

By in
Учебна 2022/2023 година

ПОЧЕТОК НА УЧЕБНА ГОДИНА3.10.2022 (понеделник)ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА НАСТАВАТА ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР3.10.2022 до 13.1.20231-ва колоквиумска недела во зимски семестар12.11.2022 до 20.11.20222 колоквиумска недела во зимски семестар9.1.2023 до 17.1.2023Завршни испити и испити за…

Гостување на деканот во емисијата Шоу ,,Магазин''
By in
Гостување на деканот во емисијата Шоу ,,Магазин''

Гостување на деканот на Стоматолошкиот факултет – Скопје, проф. д-р Ќиро Ивановски, во емисијата Шоу “Магазин” на ТВ Сител. Погледнете го видеото во кое се говoри за работењето и студирањето…

Отворен ден на УКИМ - Стоматолошки факултет
By in
Отворен ден на УКИМ - Стоматолошки факултет

Драги матуранти, наши идни студенти!ОТВОРЕН ДЕН на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје, на 19 август 2022 во 10-12 часот и 12-14 часот, со физичко присуство на секој од факултетите. Ќе бидат презентирани студиските…

By in
Важни информации за запишување на студенти на прв циклус во учебната 2022/2023 година

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил…

Книги на аспракти од 28-ми Меѓународен стоматолошки студентски конгрес и 3-та летна школа
By in
Книги на аспракти од 28-ми Меѓународен стоматолошки студентски конгрес и 3-та летна школа

Почитувани, со големо задоволство Ви ги претставуваме книгите на апстракти (abstract books) од: – 28-миот Меѓународен стоматолошки студентски конгрес – 3-тата летна школа за студенти по стоматологија и млади доктори…

Известување за прием во студентски домови
By in
Известување за прием во студентски домови

Се известуваат студентите кои сакаат да аплицираат по Конкурсот за прием на студенти запишани на додипломски студии во државните и приватните студентски домови во Република Северна Македонија за студиската 2022/2023…

ПРОЕКТ: Унапредување на оралното здравје кај граѓани од социјално ранливи категории
By in
ПРОЕКТ: Унапредување на оралното здравје кај граѓани од социјално ранливи категории

Со финансиска поддршка на град Скопје, Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје Стоматолошки факултет – Скопје, во соработка со партнерите ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар ,,Св. Пантелејмон’’ во Скопје…

Известување за заверка на третиот семестар за студентите од втор циклус на студии
By in
Известување за заверка на третиот семестар за студентите од втор циклус на студии

Заверката на третиот  семестар и поднесувањето на пријава за изработка на магистески труд  за студентите од   втор циклус студии се продолжува до 30. 09. 2022 година.   Заверката на вториот…

Ден за кариерен развој
By in
Ден за кариерен развој

Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје организираше ,,Ден за кариерен развој’’ на 7.6.2022 година, во Универзитетскиот кампус, каде студентите имаа можност да остварат контакт со повеќе компании за своето…

Tрета летна школа за студенти по стоматологија и млади доктори по дентална медицина
By in
Tрета летна школа за студенти по стоматологија и млади доктори по дентална медицина

Во рамките на Tретата летна школа за студенти по стоматологија и млади доктори по дентална медицина се одржаа повеќе работилници: -Примена на инфилтративни терминални анестезии во современата дентална пракса (проф.…

Ден за кариерен развој
By in
Ден за кариерен развој

Почитувани студенти, На 07.06.2022 со почеток од 10:00 часот, на платото на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ќе се одржи целодневниот настан „Ден за кариерен развој“ во организација на УКИМ и…

28-ми интернационален стоматолошки студентски конгрес и Трета летна школа за студенти по стоматологија и млади доктори по дентална медицина
By in
28-ми интернационален стоматолошки студентски конгрес и Трета летна школа за студенти по стоматологија и млади доктори по дентална медицина

Во Универзитетскиот конгресен центар во Охрид, во период од 27.5.2022 до 30.5.2022 година се одржа 28-миот интернационален стоматолошки студентски конгрес и 3-тата летна школа за студенти по стоматологија и млади…

Конкурс во рамки на програмата Еразмус+ Акција 1: индивидуална мобилност за студенти за академската 2022/2023 година
By in
Конкурс во рамки на програмата Еразмус+ Акција 1: индивидуална мобилност за студенти за академската 2022/2023 година

Почитувани студенти, Ве известуваме дека Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје објави Конкурс во рамки на програмата Еразмус+ Акција 1: индивидуална мобилност за студенти за академската 2022/2023 година. Повеќе…

Доделени наградите на најдобро дипломираните студенти за учебната 2020/2021 година
By in
Доделени наградите на најдобро дипломираните студенти за учебната 2020/2021 година

На 19 мај 2022 година, пред платото на Ректоратот на УКИМ беа доделени наградите на најдобро дипломираните студенти за учебната 2020/2021 година, во рамките на свеченостите по повод одбележувањето на…

Проект:  ,,Дејствувај за подобро орално здравје”
By in ,
Проект: ,,Дејствувај за подобро орално здравје”

Стоматолошки факултет – Скопје, во рамките на соработката со Општина Центар, изминатиов период организираше работилници за подигнување на свеста за правилно одржување на оралната хигиена и правилна исхрана. Во периодот…

Реализирана работилница за подигнување на свеста за правилно одржување на орална хигиена и правилна исхрана
By in
Реализирана работилница за подигнување на свеста за правилно одржување на орална хигиена и правилна исхрана

На 18.5.2022 година во ООУ ,,Коле Неделковски”, Катедрата за детска и превентивна стоматологија при Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, реализираше работилница…

Eдукација за залевање на фисури и јамички во организација на Центарот за кариера
By in ,
Eдукација за залевање на фисури и јамички во организација на Центарот за кариера

Во рамки на серијалот работилници организирани од Центарот за кариера на Стоматолошкиот факултет – Скопје, наменета за стручни стоматолошки сестри – орални хигиенолози, се одржа едукација за залевање на фисури…

iTOP работилница – инвидуален пристап во одржување на оралната хигиена
By in ,
iTOP работилница – инвидуален пристап во одржување на оралната хигиена

Во соработка со компанијата ИНТЕРДЕНТАЛ Дооел, се одржа iTOP работилница – инвидуален пристап во одржување на оралната хигиена наменета за дипломирани стручни стоматолошки сестри – орални хигиенолози, како дел од…

Едукација за примена на базичните критериуми за ултразвучна инструментација и отстранување на цврсти и меки наслојки на забите
By in ,
Едукација за примена на базичните критериуми за ултразвучна инструментација и отстранување на цврсти и меки наслојки на забите

Во рамки на серијалот работилници организирани од Центарот за кариера на Стоматолошкиот факултет – Скопје, наменета за стручни стоматолошки сестри – орални хигиенолози, се одржа едукација за примена на базичните…

Конкурс во рамки на програмата Еразмус+ Акција 1: индивидуална мобилност за студенти за академската 2022/2023 година
By in
Конкурс во рамки на програмата Еразмус+ Акција 1: индивидуална мобилност за студенти за академската 2022/2023 година

Почитувани студенти, Ве известуваме дека Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје објави Конкурс во рамки на програмата Еразмус+ Акција 1: индивидуална мобилност за студенти за академската 2022/2023 година. Конкурсот…

Известување за електронското пријавување на испити за студентите од втор циклус на студии по сите студиски програми
By in
Известување за електронското пријавување на испити за студентите од втор циклус на студии по сите студиски програми

Електронското пријавување на испити за студентите од втор циклус на студии по сите студиски програми започнува од 23.5.2022 до 31.5.2022 година. Заверката на летниот семестар започнува од 30. 5. 2022…

Агенда за 28ми Интернационален стоматолошки студентски конгрес и 3-та летна школа
By in
Агенда за 28ми Интернационален стоматолошки студентски конгрес и 3-та летна школа

Почитувани колеги, Со големо задоволство ја објавуваме агендата на 28миот Интернационален стоматолошки студентски конгрес и 3тата Летна школа за студенти по стоматологија и млади доктори по дентална медицина за активностите…

Посета на учениците од училиштето Curt Nicolin Gymnasiet од Шведска
By in
Посета на учениците од училиштето Curt Nicolin Gymnasiet од Шведска

Денес, Стоматолошкиот факултет – Скопје го посетија учениците од Curt Nicolin Gymnasiet од Finspang, Sweden. Учениците имаа можност да го осознаат процесот на студирање на Факултетот, студиските програми кои се…

iТop обука за превентивните тимови во ЈЗУ Здравствен дом Скопје
By in
iТop обука за превентивните тимови во ЈЗУ Здравствен дом Скопје

Здружението на специјалисти по болести на устата и пародонтот при МСД заедно со Стоматолошкиот факулултет – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Универзитетскиот стоматолошки кличнички центар…