Книги на аспракти од 28-ми Меѓународен стоматолошки студентски конгрес и 3-та летна школа
By in
Книги на аспракти од 28-ми Меѓународен стоматолошки студентски конгрес и 3-та летна школа

Почитувани, со големо задоволство Ви ги претставуваме книгите на апстракти (abstract books) од: – 28-миот Меѓународен стоматолошки студентски конгрес – 3-тата летна школа за студенти по стоматологија и млади доктори…