ПРОЕКТ: Унапредување на оралното здравје кај граѓани од социјално ранливи категории
By in
ПРОЕКТ: Унапредување на оралното здравје кај граѓани од социјално ранливи категории

Со финансиска поддршка на град Скопје, Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје Стоматолошки факултет – Скопје, во соработка со партнерите ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар ,,Св. Пантелејмон’’ во Скопје…