Tрета летна школа за студенти по стоматологија и млади доктори по дентална медицина
By in
Tрета летна школа за студенти по стоматологија и млади доктори по дентална медицина

Во рамките на Tретата летна школа за студенти по стоматологија и млади доктори по дентална медицина се одржаа повеќе работилници: -Примена на инфилтративни терминални анестезии во современата дентална пракса (проф.…