Известување за електронското пријавување на испити за студентите од втор циклус на студии по сите студиски програми
By in
Известување за електронското пријавување на испити за студентите од втор циклус на студии по сите студиски програми

Електронското пријавување на испити за студентите од втор циклус на студии по сите студиски програми започнува од 23.5.2022 до 31.5.2022 година. Заверката на летниот семестар започнува од 30. 5. 2022…