Известување за изборните предмети Превентива на орални заболувања и Ергономија за стручни забни техничари  (СТАРА ПРОГРАМА)
By in
Известување за изборните предмети Превентива на орални заболувања и Ергономија за стручни забни техничари (СТАРА ПРОГРАМА)

Наставата за изборните предмети Превентива на орални заболувања и Ергономија за стручни забни техничари ( стара програма ) ќе се одржи после првата колоквиумска недела во договор со одговорните наставници…