Распоред за настава за втор циклус студии за стручни забни техничари
By in
Распоред за настава за втор циклус студии за стручни забни техничари

Распоред за теоретска настава по предметите од вториот семестар на студиската програма од втор циклус стручни студии за стручни забни техничари. Предавањата ќе се одвиваат во училница 2 , стар…