By in
Слободен пристап до информации од јавен карактер

Регулатива Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19)Упатство за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер…