Распоред на полагање за предмети од втор циклус на студии во летен испитен рок 2022 година – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Распоред на полагање за предмети од втор циклус на студии во летен испитен рок 2022 година (преземи)