РАСПОРЕД ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2020/21 – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје