Распоред за настава за студенти од втор циклус студии запишани во втор уписен рок – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Распоред за настава – втор циклус студии – втор уписен рок – 2021/22 (превземи)

Наставата за студентите запишани на втор циклус на студии во вториот уписен рок од академската 2021/22 година, започнува на 12.3.2022 година, со почеток од 8.30 часот во амф. 1 на Стоматолошкиот факултет.

На првиот час, од страна на деканот проф. д-р Ќиро Ивановски, ќе бидат доделени индексите на запишаните колеги.

Наставата на втор циклус на студии за студентите запишани во вториот уписен рок ќе се одвива со физичко присуство, според дадениот распоред за настава.