Промени на распоредот за практична настава за ДДМ IV семестар и VI семестар – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

ПРОМЕНИ НА РАСПОРЕДОТ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА:

IV семестар
ПРЕТКЛИНИЧКА МОБИЛНА ПРОТЕТИКА


9,10г (А) / 11,12 (Б) среда од 15-17ч
11,12 група ке ги следи предавањата со група Б
ОРАЛНА ХИГИЕНА
9,10г (А) / 11,12 (Б) среда од 13-15ч
Промената на 11 и 12 во Б група важи и за неделите за предавања

VI семестар:
ПРЕТКЛИНИЧКА ФИКСНА ПРОТЕТИКА


1,2 (А) и 9,10 (Б) група – понеделник 13 – 15 часот