Одбрана на докторски труд на Д-р Дарко Велјановски – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје