Конкурс во рамки на програмата Еразмус+ Акција 1: индивидуална мобилност за студенти за академската 2022/2023 година – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје објави Конкурс во рамки на програмата Еразмус+ Акција 1: индивидуална мобилност за студенти за академската 2022/2023 година.

Конкурсот е достапен на следниот линк.