Известување за заверка на летен семестар и пријавување на испити – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје


Се известуваат студентите дека заверката на летниот семестар започнува од 23.5.2022 до 31.5.2022 година.

Во истиот период ќе биде отворено и електронското пријавување на испити за летната испитна сесија.

Ве молиме да го почитувате рокот за заверување и пријавување на испити, бидејќи по роковите наведени погоре ќе се наплаќаат надоместоци според Одлуката од Деканатска управа од 29.1.2019 година, која е објавена на веб страната на факултетот

Студентска служба