Агенда за 28ми Интернационален стоматолошки студентски конгрес и 3-та летна школа – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Почитувани колеги,

Со големо задоволство ја објавуваме агендата на 28миот Интернационален стоматолошки студентски конгрес и 3тата Летна школа за студенти по стоматологија и млади доктори по дентална медицина за активностите кои ќе се одржат во период од 27.5-29.5.2022 година во Охрид и на 30.5.2022 година во Скопје.

Со почит,

Факултетско студентско собрание на Стоматолошки факултет – Скопје