Предмети кои се слушале во зимскиот семестар 2018/19 – 6 годишни

I семестар 1-ва декада (испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите) Медицинска етика и психологија 24.01.2019 Англиски јазик 25.01.2019 Медицинска хемија 28.01.2019 Анатомија 1 29.01.2019 Биологија 30.01.2019 2-ра декада (испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите) Англиски јазик Read more