д-р на наука Александар Чапароски
Име Александар   Name Aleksandar
Презиме Чапароски   Surname Chaparoski
Адреса на раб. ЈЗУ Универзитетска клиника за неурохирургија Водњанска 17 1000 Скопје   Address (work)
Титула д-р на наука   Title
Звање Редовен професор   Status Professor
Институција Клиника за неврохирургија   Institution Clinic of Neurosurgery
Катедра Катедра за хирургија   Catedra Department of surgery
   
Предмети во релација
Како ПРОФЕСОР Како АСИСТЕНТ
1 Хирургија  Сем 6 РЕД ДМ стара


CV