д-р Александар Караѓозов
Име Александар   Name Aleksandar
Презиме Караѓозов   Surname Karagjozov
Адреса на раб. ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија Водњанска 17   Address (work)
Титула д-р   Title
Звање Редовен професор   Status Professor
Институција Клиника за дигестивна хирургија   Institution Clinic of Digestive Surgery
Катедра Катедра за хирургија   Catedra Department of surgery
   
Предмети во релација
Како ПРОФЕСОР Како АСИСТЕНТ
1 Хирургија  Сем 6 РЕД ДМ стара


CV