д-р Александар Шиколе
Име Александар   Name Aleksandar
Презиме Шиколе   Surname Sikole
Адреса на раб. ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија Водњанска 17   Address (work)
Титула д-р   Title
Звање Редовен професор   Status Professor
Институција Клиника за нефрологија   Institution Clinic of Nephrology
Катедра Катедра за интерна медицина   Catedra Department of internal medicine
   
Предмети во релација
Како ПРОФЕСОР Како АСИСТЕНТ
1 Интерна медицина  Сем 5 РЕД ДМ нова
2 Интерна медицина  Сем 5 РЕД ДМ стара
3 Интерна медицина  Сем 6 РЕД ДМ стара

1 Интерна медицина  Сем 3 РЕД СС

CV