Групи по насока
Кликни тука за Групи по предмет

Насока Година Семестар Ред/Вонр

 
     

Стоматолошки факултет

Ул. “50 Дивизија” 6, 1000 Скопје, Р. Македонија
Тел: +389 2 3103700; +389 2 3103701; +389 2 3103706 Факс: +389 2 3220935
Техничка поддршка