Огласи

Одбери група: Факултет - 15 Студенти ДДМ - 52 Студенти СЗТ - 37 Студенти ССС - 22 II циклус - 4

Студенти ССС

   Оглас Attach
1 19-09-2017 - Студенти ССС
Список на запишани Стручни стоматолошки сестри-орални хигиенолози во I семестар
I семестар pdf 326 Kb
2 13-09-2017 - Студенти ССС
ТЕОРЕТСКА НАСТАВА И КОЛОКВИУМСКИ НЕДЕЛИ
III семестар pdf 361 Kb
V семестар pdf 356 Kb
I семестар pdf 360 Kb
3 04-09-2017 - Студенти ССС
Резултати од испитот по предметот Орална биохемија и физиологија
Орална биохемија и физиологија pdf 320 Kb
4 21-06-2017 - Студенти ССС
Резултати од испит ОПМ стручни стоматолошки сестри хигиенолози
Резултати ОПМ pdf 171 Kb
5 09-06-2017 - Студенти ССС
Резултати по предметот Микробиологија со имунологија
Микробиологија со имунологија pdf 168 Kb
6 05-06-2017 - Студенти ССС
Резултати од колоквиум по предметот Медицинска етика и психологија
Медицинска етика и психологија pdf 413 Kb
7 29-05-2017 - Студенти ССС
Резултати од 2 колоквиум по преметот Орална хистологија и ембриологија
Орална хистологија и ембриологија pdf 367 Kb
8 26-05-2017 - Студенти ССС
Резултати од вториот колоквиум по предметот Стоматолошко згрижување на пациенти со посебни потреби
Стоматолошко згрижување на пациенти со посебни потреби pdf 177 Kb
9 23-05-2017 - Студенти ССС
Резултати од колоквиум по предметот Орална медицина и парологија
Орална медицина и парологија pdf 315 Kb
10 19-05-2017 - Студенти ССС
Распоред на полагање во есенскиот испитен рок во учебната 2016/2017 година
Есенскиот испитен рок во учебната 2016/2017 година pdf 522 Kb
11 18-04-2017 - Студенти ССС
Распоред на полагање на предмети кои се слушале во зимскиот семестар во учебната 2016/2017 година , а ќе се полагаат во летниот испитен рок
зимски/летен pdf 373 Kb
12 27-03-2017 - Студенти ССС
Резултати од прв колоквиум по предметот Орална микробиологија со имунологија
Орална микробиологија со имунологија pdf 174 Kb
13 11-02-2017 - Студенти ССС
Групи Фиксна протетика
2 семестар pdf 143 Kb
4 семестар pdf 140 Kb
6 семестар pdf 128 Kb
Изборни 2 сем. pdf 174 Kb
Изборни 4 сем. pdf 171 Kb
Изборни 6 сем. pdf 151 Kb
14 11-02-2017 - Студенти ССС
Групи Болести на уста и пародонтот
2 семестар pdf 143 Kb
4 семестар pdf 140 Kb
6 семестар pdf 128 Kb
Изборни 2 сем. pdf 174 Kb
Изборни 4 сем. pdf 171 Kb
Изборни 6 сем. pdf 151 Kb
15 11-02-2017 - Студенти ССС
Групи Болести на заби и ендодонтот
Групи 2 семестар pdf 143 Kb
Групи 4 семестар pdf 140 Kb
Изборни 2 семестар pdf 174 Kb
Изборни 4 семестар pdf 171 Kb
Изборни 6 семестар pdf 151 Kb
16 11-02-2017 - Студенти ССС
Групи Детско
Групи 2 семестар pdf 143 Kb
Групи 4 семестар pdf 140 Kb
Групи 6 семестар pdf 128 Kb
Изборни 2 семестар pdf 173 Kb
Изборни 4 семестар pdf 171 Kb
Изборни 6 семестар pdf 151 Kb
17 11-02-2017 - Студенти ССС
Групи Максилофацијална хирургија
Групи 2 семестар pdf 143 Kb
Групи 4 семестар pdf 140 Kb
Групи 6 семестар pdf 128 Kb
Изборни 2 семестар pdf 174 Kb
Изборни 4 семестар pdf 171 Kb
Изборни 6 семестар pdf 151 Kb
18 11-02-2017 - Студенти ССС
Групи Мобилна протетика
Групи 2 семестар pdf 143 Kb
Групи 4 семестар pdf 140 Kb
Групи 6 семестар pdf 128 Kb
Изборни 2 семестар pdf 173 Kb
Изборни 4 семестар pdf 171 Kb
Изборни 6 семестар pdf 151 Kb
19 11-02-2017 - Студенти ССС
Групи Орална хирургија
Групи 2 семестар pdf 338 Kb
Групи 4 семестар pdf 338 Kb
Групи 6 семестар pdf 321 Kb
Изборни 2 семестар pdf 355 Kb
Изборни 4 семестар pdf 171 Kb
Изборни 6 семестар pdf 332 Kb
20 11-02-2017 - Студенти ССС
Групи Ортодонција
Групи 2 семестар pdf 338 Kb
Групи 4 семестар pdf 338 Kb
Групи 6 семестар pdf 321 Kb
Изборни 2 семестар pdf 356 Kb
Изборни 4 семестар pdf 354 Kb
Изборни 6 семестар pdf 332 Kb
21 11-02-2017 - Студенти ССС
Групи на запишани студенти
Групи 2 семестар pdf 338 Kb
Групи 4 семестар pdf 338 Kb
Групи 6 семестар pdf 321 Kb
Изборни 2 семестар pdf 356 Kb
Изборни 4 семестар pdf 354 Kb
Изборни 6 семестар pdf 332 Kb
22 19-09-2016 - Студенти ССС
Групи на запишани Стручни стоматолошки сестри
I семестар pdf 353 Kb
III семестар pdf 340 Kb