Огласи

Одбери група: Факултет - 15 Студенти ДДМ - 52 Студенти СЗТ - 37 Студенти ССС - 22 II циклус - 4

Студенти СЗТ

   Оглас Attach
1 19-09-2017 - Студенти СЗТ
Список на запишани Стручни забни техничари во I семестар
I семестар pdf 350 Kb
2 13-09-2017 - Студенти СЗТ
ТЕОРЕТСКА НАСТАВА И КОЛОКВИУМСКИ НЕДЕЛИ
I семестар pdf 369 Kb
III семестар pdf 365 Kb
V семестар pdf 436 Kb
3 11-09-2017 - Студенти СЗТ
Резултати од испитот по Превентива на орални заболувања
Превентива на орални заболувања pdf 174 Kb
4 04-09-2017 - Студенти СЗТ
Список на студенти кои полагаат Технологија на фиксни протези (мостови)
Технологија на фиксни протези (мостови) pdf 327 Kb
5 07-08-2017 - Студенти СЗТ
Соопштение за полагање по предметот Вилично лицева реконструктивна протетика
Вилично лицева реконструктивна протетика pdf 320 Kb
6 21-06-2017 - Студенти СЗТ
Резултати Биомеханика на џвакалниот систем
Биомеханика на џвакалниот систем pdf 47 Kb
7 16-06-2017 - Студенти СЗТ
Резултати од испитот по Превентива на орални заболувања
Превентива на орални заболувања pdf 309 Kb
8 08-06-2017 - Студенти СЗТ
Резултати Биомеханика на џвакалниот систем
Биомеханика на џвакалниот систем pdf 289 Kb
9 06-06-2017 - Студенти СЗТ
Резултати од тест Технологија на фиксни протези (мостови)
Технологија на фиксни протези (мостови) pdf 340 Kb
10 29-05-2017 - Студенти СЗТ
Резултати од тестот по Биомеханика на џвакалниот систем
Биомеханика на џвакалниот систем pdf 221 Kb
11 22-05-2017 - Студенти СЗТ
Резултати од полагање на тестот по предметот Орална физиологија
Орална физиологија pdf 328 Kb
12 19-05-2017 - Студенти СЗТ
Резултати од вториот колоквиум по предметот Ергономија
Ергономија pdf 175 Kb
13 19-05-2017 - Студенти СЗТ
Распоред на полагање во есенскиот испитен рок во учебната 2016/2017 година
Есенскиот испитен рок во учебната 2016/2017 година pdf 542 Kb
14 18-04-2017 - Студенти СЗТ
Распоред на полагање на предмети кои се слушале во зимскиот семестар во учебната 2016/2017 година , а ќе се полагаат во летниот испитен рок
зимски/летен pdf 387 Kb
15 27-03-2017 - Студенти СЗТ
Резултати од прв колоквиум по предметот Ергономија
Ергономија pdf 317 Kb
16 19-03-2017 - Студенти СЗТ
Групи Фиксна протетика
Биомеханика на џвакален систем - 4 сем. pdf 357 Kb
Керамика 2 - 6 семестар pdf 350 Kb
Коронки - 2 семестар pdf 347 Kb
Стоматолошки материјали 1 - 2 сем. pdf 347 Kb
17 19-03-2017 - Студенти СЗТ
Групи Болести на уста и пародонтот
Орална физ. - 2 семестар pdf 357 Kb
Орална хигиена - 4 сем. pdf 349 Kb
18 19-03-2017 - Студенти СЗТ
Групи Болести на заби и ендодонтот
Ергономија - 2 сем. pdf 357 Kb
19 19-03-2017 - Студенти СЗТ
Групи Детско
Изборни 2 семестар pdf 357 Kb
20 19-03-2017 - Студенти СЗТ
Групи Мобилна протетика
Заботехнички материјали - 2 сем. pdf 347 Kb
Морфологија на заби - 4 сем. pdf 346 Kb
Парцијална протеза - 4 сем. pdf 353 Kb
Скелетирана парцијална протеза - 6 сем. pdf 352 Kb
21 19-03-2017 - Студенти СЗТ
Групи Орална хирургија
Изборни 4 семестар pdf 349 Kb
22 19-03-2017 - Студенти СЗТ
Групи Ортодонција
Групи 4 семестар pdf 351 Kb
23 19-03-2017 - Студенти СЗТ
Групи на запишани студенти
2 семестар pdf 347 Kb
4 семестар pdf 346 Kb
6 семестар pdf 345 Kb
Изборни 2 семестар pdf 358 Kb
Изборни 4 семестар pdf 342 Kb
24 19-03-2017 - Студенти СЗТ
ЗАДОЛЖЕНИ ЗА ПРВ ПАТ ДА ГО СЛУШААТ ПРЕДМЕТОТ 2,4 и 6 СЕМ.
2, 4 и 6 семестар pdf 319 Kb
25 19-03-2017 - Студенти СЗТ
ЗАДОЛЖЕНИ ПО ВТОР И ПОВЕКЕ ПАТИ ДА ГО СЛУШААТ ПРЕДМЕТОТ 2,4 и 6 СЕМ.
2, 4 и 6 семестар pdf 342 Kb
26 03-02-2017 - Студенти СЗТ
ПРАКТИЧНА НАСТАВА 2016/2017
Практична настава за 2, 4 и 6 семестар pdf 446 Kb
27 18-01-2017 - Студенти СЗТ
Резултати од испит по предметот Превентива на орални заболувања
Превентива на орални заболувања pdf 174 Kb
28 17-01-2017 - Студенти СЗТ
Резултати од писмениот испит по Орална физиологија
Орална физиологија pdf 121 Kb
29 09-01-2017 - Студенти СЗТ
Соопштение за полагање на завршен испит по предметот Пародонтологија
30 03-01-2017 - Студенти СЗТ
Резултати од втор тест по предметот Заботехничкки апарати и инструменти
Заботехнички апарати и инструменти pdf 245 Kb
31 03-01-2017 - Студенти СЗТ
Резултати од тест по предметот Технологија на заботехнички материјали 2
Технологија на заботехнички материјали 2 pdf 256 Kb
32 01-01-2017 - Студенти СЗТ
Известување за полагање на испит по предметот Пародонтологија
33 01-01-2017 - Студенти СЗТ
Резултати од втор колоквиум по предметот Пародонтологија
Пародонтологија pdf 329 Kb
34 23-12-2016 - Студенти СЗТ
Резултати од колоквиум по предметот Технологија на фиксни протези (мостови)
Технологија на фиксни протези (мостови) pdf 326 Kb
35 21-12-2016 - Студенти СЗТ
Резултати од II колоквиум по предметот Реконструктивни дентални процедури
Реконструктивни дентални процедури pdf 451 Kb
36 02-12-2016 - Студенти СЗТ
Распоред на полагање за предмети кои се слушале во летниот семестар 2015/2016 год., а ќе се полагаат во зимскиот испитен рок 2016/2017 год.
летен - зимски семестар pdf 326 Kb
37 02-12-2016 - Студенти СЗТ
ТЕОРЕТСКА НАСТАВА И КОЛОКВИУМСКИ НЕДЕЛИ
II семестар pdf 448 Kb
IV семестар pdf 519 Kb