Огласи

Одбери група: Факултет - 16 Студенти ДДМ - 66 Студенти СЗТ - 17 Студенти ССС - 27 II циклус - 5

Студенти СЗТ

   Оглас Attach
1 10-11-2017 - Студенти СЗТ
Резултати од 1 тест по Заботехнички апарати и инструменти
Заботехнички апарати и инструменти pdf 87 Kb
2 31-10-2017 - Студенти СЗТ
Резултати од прв колоквиум ТФПМ
Резултати од прв колоквиум ТФПМ pdf 346 Kb
3 18-10-2017 - Студенти СЗТ
Распоред на полагање на испити за предмети кои се слушале во летниот семестар во учебната 2016/2017 година
СЗТ pdf 338 Kb
4 09-10-2017 - Студенти СЗТ
РАСПОРЕД ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА
I семестар pdf 337 Kb
III семестар pdf 355 Kb
V семестар pdf 340 Kb
5 04-10-2017 - Студенти СЗТ
Список на задолжени по втор и повеке пати да го слушаат предметот
задолжени втор пат pdf 358 Kb
6 02-10-2017 - Студенти СЗТ
Изборни Болести на уста и пародонтот
I семестар doc 155 Kb
III семестар pdf 366 Kb
V семестар pdf 365 Kb
7 02-10-2017 - Студенти СЗТ
Изборни Болести на заби
I семестар pdf 386 Kb
8 02-10-2017 - Студенти СЗТ
Изборни Детска и превентивна стоматологија
III семестар pdf 366 Kb
9 02-10-2017 - Студенти СЗТ
Изборни Мобилна протетика
III семестар pdf 350 Kb
V семестар pdf 365 Kb
V семестар - Скелетирана pdf 353 Kb
V семестар - Тотална pdf 354 Kb
10 02-10-2017 - Студенти СЗТ
Вежби Ортодонција
III семестар doc 73 Kb
11 02-10-2017 - Студенти СЗТ
Вежби за Фиксна протетика
III семестар - ТФП Мостови pdf 367 Kb
I семестар doc 70 Kb
III семестар - Материјали 2 doc 70 Kb
V семестар - Керамика doc 70 Kb
12 25-09-2017 - Студенти СЗТ
Список на изборни предмети
I семестар pdf 386 Kb
III семестар pdf 365 Kb
V семестар pdf 365 Kb
13 19-09-2017 - Студенти СЗТ
Список на запишани Стручни забни техничари во I семестар
I семестар pdf 350 Kb
14 13-09-2017 - Студенти СЗТ
ТЕОРЕТСКА НАСТАВА И КОЛОКВИУМСКИ НЕДЕЛИ
I семестар pdf 369 Kb
III семестар pdf 365 Kb
V семестар pdf 436 Kb
15 11-09-2017 - Студенти СЗТ
Резултати од испитот по Превентива на орални заболувања
Превентива на орални заболувања pdf 174 Kb
16 04-09-2017 - Студенти СЗТ
Список на студенти кои полагаат Технологија на фиксни протези (мостови)
Технологија на фиксни протези (мостови) pdf 327 Kb
17 19-05-2017 - Студенти СЗТ
Распоред на полагање во есенскиот испитен рок во учебната 2016/2017 година
Есенскиот испитен рок во учебната 2016/2017 година pdf 542 Kb