Огласи

Одбери група: Факултет - 16 Студенти ДДМ - 66 Студенти СЗТ - 17 Студенти ССС - 27 II циклус - 5

Факултет

   Оглас Attach
1 05-10-2017 - Факултет
Ангажираност на наставен кадар во практична настава
Практична настава pdf 1 Mb
2 15-09-2017 - Факултет
План на ангажираност на наставници за реализација на наставата за учебната 2017/2018 година
Ангажираност - 1 циклус pdf 3 Mb
Ангажираност - 2 циклус pdf 1 Mb
3 21-08-2017 - Факултет
Известување за испит по предметот Ергономија
4 10-08-2017 - Факултет
Соопштение за студентите запишани на Стоматолошки факултет - скопје
Соопштение pdf 319 Kb
5 12-06-2017 - Факултет
Колоквиум по предметот Менаџмент во стоматологијата
6 02-05-2017 - Факултет
Соопштение
Пролетен хепенинг - Средно Водно pdf 346 Kb
7 23-03-2017 - Факултет
СООПШТЕНИЕ ЗА ОДБРАНИ НА МАГИСТЕРСКИ ТРУДОВИ
Соопштение pdf 370 Kb
8 19-10-2016 - Факултет
Истражување за Студентските правобранители на државните универзитети во Македонија Survey
9 12-02-2014 - Факултет
ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ УЧЕБНИКОТ: ТЕХНОЛОГИЈА НА ФИКСНИ ПРОТЕЗИ (МОСТОВИ)
10 21-11-2013 - Факултет
Универзитетски гласник бр. 254 Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање
Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв и втро циклус на универзитетски студии pdf 189 Kb
11 21-11-2013 - Факултет
Водич низ студии за сите студиски програми на СФС
12 10-10-2013 - Факултет
ПРОМОЦИЈА НА СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА ПРЕВЕДЕНА НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК - ЗА СТУДЕНТИ
13 02-10-2013 - Факултет
ИЗВЕСТУВАЊЕ за законот за вознемирување на работно место
Закон за заштита од вознемирување на работно место (pdf 102 Kb) pdf 102 Kb
ЛИСТА НА ПОСРЕДНИЦИ docx 14 Kb
14 01-10-2012 - Факултет
ОСНОВНА И ДОПОЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА-СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СИТЕ НАСТАВНИ ПРОГРАМИ-ЗИМСКИ СЕМЕСТАР
Основна и дополнителна литература doc 288 Kb
ФОРМУЛАР ЗА ЛИТЕРАТУРА (за наставници) doc 32 Kb
15 19-09-2011 - Факултет
СПИСОК НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА-ЛИТЕРАТУРА ПО КАТЕДРИ
СПИСОК НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА-Литература по Катедри pdf 848 Kb
Литература Катедра за детска и превентивна стоматологија doc 28 Kb
Литература Ортодонција docx 14 Kb
Литература Болести на устата и пародонтот doc 28 Kb
Литература Орална медицина и патологија 1 и 2 doc 51 Kb
Литература Болести на забите и ендодонтот docx 16 Kb
Литература Максилофацијална хирургија doc 22 Kb
Дополнителна литература Протетика docx 15 Kb
Литература Претклиничка фиксна протетика 2 и Технологија на фиксни протези (мостови) docx 26 Kb
Литература Фиксна протетика pdf 296 Kb
16 14-09-2011 - Факултет
Докторски студии
Докторски студии - елаборат pdf 4 Mb