Документација

Одбери група
Билтени УКИМ Книги Учебни помагала Предавања Практикуми Рецензии за магистерски трудови Докторати Самоевалуации
Магистерски трудови
   Документ  
1 РЕЦЕНЗИИ ЗА МАГИСТЕРСКИ ТРУДОВИ doc 43 Kb
2 СПИСОК НА ПРЕДЛОГ ТЕМИ ЗА МАГИСТЕРСКИ ТРУД doc 61 Kb
3 ПРЕГЛЕД на прифатени наслови на теми од за изработка на магистерски труд 26-та седница на ННС 12,09,2012 doc 47 Kb
4 СПИСОК НА ПРИФАТЕНИ ТЕМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД на 24та седница на ННС docx 18 Kb