Документација

Одбери група
Билтени УКИМ Книги Учебни помагала Предавања Практикуми Рецензии за магистерски трудови Докторати Самоевалуации
Самоевалуации
   Документ  
1 27.06.2016
Самоевалуација на Стоматолошки факултет - Скопје за период од 2013-2016год
pdf 3380 Kb
2 15.06.2013
САМОЕВАЛУАЦИЈА НА КВАЛИТЕТОТ НА ВИСОКООБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС НА СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ Комисија за самоевалуација (период од 2007 до 2012 год.)
pdf 809 Kb
3 10.06.2013
Табели за самоевалуација
xls 169 Kb
4 14.05.2012
самоевалуација на стоматолошкиот факултет во скопје за период од 2002-2006год
doc 238 Kb