Документација

Одбери група
Билтени УКИМ Книги Учебни помагала Предавања Практикуми Рецензии за магистерски трудови Докторати Самоевалуации
Рецензии за магистерски трудови
   Документ  
1 рецензија Д-р Дијана Шуменковска doc 56 Kb
2 рецензија Д-р Милан Ламески docx 25 Kb
3 рецензија Д-р Мирјана Амбароска doc 43 Kb
4 рецензија Д-р Сања Наскова doc 60 Kb
5 резензија Д-р Анастасија Мирчевска doc 67 Kb
6 Рецензија за Магистерски труд Д-р Будима Пејковска doc 95 Kb
7 рецензија Д-р Ана Белазелковска doc 107 Kb
8 Рецензија Д-р Теута Доволани doc 52 Kb
9 рецензија Д-р Ванчо Спиров pdf 5470 Kb
10 рецензија Д-р Златко Влашки docx 28 Kb
11 рецензија Д-р Александра Трајчева docx 28 Kb
12 Рецензија д-р Јулијана Ангеловска Зафировска pdf 19066 Kb
13 Рецензија д-р Линдита Зендели Беџети pdf 20668 Kb
14 Рецензија за Магистерски труд Д-р Жаклина Менчева docx 24 Kb
15 рецензија д-р Сехмедин Сали pdf 10633 Kb
16 рецензија д-р Илбер Балажи docx 26 Kb
17 рецензија д-р Марија Костадинова docx 18 Kb
18 рецензија д-р Сања Панчевска docx 13 Kb
19 рецензија д-р Веле Наумовски pdf 396 Kb
20 рецензија д-р Јулија Донева doc 55 Kb
21 рецензија д-р Анета Ангеловска docx 24 Kb
22 рецензија д-р Сабетим Черкези doc 48 Kb
23 рецензија д-р Ели Андонова doc 76 Kb
24 рецензија д-р Наташа Денкова docx 23 Kb
25 рецензија д-р Теодор Венинов docx 29 Kb
26 рецензија д-р Сузе Пејчиновска doc 52 Kb
27 рецензија д-р Славица Доковска pdf 2843 Kb
28 Рецензија Магистериум д-р Е.Рамбабова pdf 179 Kb
29 Рецензија Магистериум д-р П.Серафимовски pdf 147 Kb
30 Рецензија Магистериум д-р С.Идовска pdf 207 Kb
31 Рецензија д-р Филип Тантуровски pdf 672 Kb
32 Рецензија на магистерски-Мирлинд Селими pdf 617 Kb
33 Рецензија на магистерски-Мерита Селмани pdf 717 Kb
34 Рецензија на магистерски-Либурн Куртиши pdf 1018 Kb
35 Рецензија Катерина Величковска pdf 455 Kb
36 Рецензија Елита Ибраими pdf 725 Kb
37 Рецензија Сузана Вејсло pdf 267 Kb
38 Рецензија Катерина Величковска pdf 455 Kb
39 Рецензија Емилија Цоцеска pdf 546 Kb