Листа на акредитирани ментори

 

     При објава на конкурсот за упис на третиот циклус на студии – докторски студии секој кандидат за упис задолжително избира потенцијален ментор од листата на слободни акредитирани ментори од областа која ја избира. Листата на акредитирани ментори  можете да ја најдете тука или на следниов линк:

     http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/555_MENTORI_SHKOLA_2015-2015092402.pdf