ЗА СИТЕ НАСОКИ
  ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - летен семестар
  вкупно   Просек (вк. збир на оцени / број оцени)
Студенти 517 Средна оцена предмети 8.9 (111148 / 12484)
Предмети 61 Средна оцена професори 9.17 (336666 / 36705)
Професори 101 Средна оцена асистенти 9.28 (213698 / 23020)
Асистенти 107    
Коментари 71    
Внесени одговори  84693    
       
    Средна оцена 9.12